&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Samenwerking bij aftappen communicatie

De Haagse ministeries gaan beter samenwerken bij het aftappen van telecommunicatie. Het departement van Justitie heeft hiertoe een bureau opgericht ter ondersteuning van deze samenwerking. Sinds 15 december van dit jaar zijn de aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -netwerken verplicht om de diensten en netwerken die zij exploiteren, aftapbaar te maken. Medio augustus volgend jaar gaat die verplichting ook gelden voor de aanbieders van internet-toegang. In het eerste kwartaal van 2000 wordt ook het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) operationeel.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]