&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Ruzie tussen Remkes en PvdA over huren

VVD-staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) koerst aan op een keiharde aanvaring met coalitiepartner PvdA over het huurbeleid.

Een plan van PvdA-fractieleider Melkert om de huurstijgingen fors te matigen, dat met hulp van de oppositie een Kamermeerderheid kan krijgen, deed Remkes af als "een tikkeltje te wild amigo's".

De liberale bewindsman wil de wettelijk vastgelegde maximale huurstijging van 6,5% komend jaar "substantieel verlagen om excessen te voorkomen."

Het PvdA-voorstel om de huren met maximaal de gemiddelde prijsstijging (inflatie) te laten stijgen, gaat hem echter veel te ver. Remkes wijst er op dat de gemiddelde huurstijging per 1 juli rond de 2,8% lag, terwijl de inflatie circa 2,2% bedroeg. "Als de inflatie omhoog gaat omdat de olieprijs stijgt, gaan de huren dan ook weer omhoog?", schamperde de staatssecretaris.

Ook wil de PvdA niet dat de huur van een goedkope woning die leegkomt voor de nieuwe huurder in een keer wordt opgetrokken tot de reële huurprijs, maar tot slechts 70% van het maximum. "Dat werkt verstarrend", aldus Remkes. "Het haalt de dynamiek uit de sector weg en brengt de zwakkere corporaties in de financiële problemen." De oplossing van de PvdA dat de rijke corporaties de arme moeten helpen, acht hij niet realistisch.

In 2000 trekt het Rijk ƒ3,3 miljard uit voor huursubsidie. Remkes kondigt aan dat het aanvragen van huursubsidie klantvriendelijker gemaakt zal worden. Zo hoeft de subsidie straks niet ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd. In 2002 moet 80% van de subsidieontvangers al verlost zijn van deze administratieve rompslomp.

Ook wil de staatssecretaris meer mensen bereiken die wel recht hebben op subsidie, maar die om uiteenlopende redenen niet aanvragen. Daarnaast komen er bij de gemeentehuizen 'lokale loketten' waarbij naast de huursubsidie ook direct andere zaken geregeld kunnen worden.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]