&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Hogeschool mag straks ook met ROC fuseren

Hogescholen mogen in de toekomst niet alleen met universiteiten fuseren maar ook met de Regionale Opleidings Centra (ROC), waarin de mbo-opleidingen zijn samengevoegd.

Dat is een van de opmerkelijkste vernieuwingen die minister Hermans (Onderwijs) de komende jaren wil doorvoeren in het hoger en beroepsonderwijs.

Het grote voordeel van dergelijke fusies is dat de mbo- en hbo-opleidingen beter op elkaar worden afgestemd. Daardoor kunnen studenten uit het mbo beter doorstromen naar het hbo. Ook kunnen de schoolbesturen door de samenvoeging hun kennis en ervaring beter uitwisselen.

Deze voordelen gelden ook voor de hogescholen en universiteiten, die van Hermans straks ook met elkaar mogen fuseren.

Studenten zullen door deze fusies eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld van een ROC door te stromen naar een hbo-school en vervolgens naar een universiteit, omdat deze opleidingen beter op elkaar aansluiten. Zeer opmerkelijk is dat Hermans daarmee afstand neemt van het beleid van zijn voorganger Ritzen, die een fel tegenstander was van het zogenoemde stapelen van opleidingen.

De bewindsman stelt nadrukkelijk dat fusies tussen hbo-opleidingen en de ROC's voorlopig nog niet aan de orde zijn. Reden hiervoor is dat de mbo-scholen nog aan het bijkomen zijn van hun fusies tot ROC's. Maar Hermans gaat al wel met de partijen in gesprek over de toekomstige samenwerking.

De hogescholen en de universiteiten mogen over niet al te lange tijd al wel bestuurlijke fusies met elkaar aangaan. Hermans stelt daarbij als belangrijke voorwaarde dat de hbo-opleidingen en universiteiten naast elkaar blijven bestaan.

De sterke economische groei heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal geplande bezuinigingen in het onderwijs inmiddels weer is teruggedraaid. Hermans wil echter wel snoeien in het geld dat hij aan de Open Universiteit geeft nu de instroom van studenten daar zeer fors is gedaald. De minister kondigde een bedrag van ƒ15 miljoen aan dat daar de komende vier jaar bezuinigd moet worden.

De instroom op de Open Universiteit is inmiddels gedaald van 56.000 naar 'slechts' 24.000 studenten. Ook de deeltijdopleidingen aan hogescholen en universiteiten kunnen op minder belangstelling rekenen. Reden hiervoor is dat steeds meer mensen op jonge leeftijd doorstuderen, waardoor de behoefte gedaald is om op oudere leeftijd een studie te beginnen.

Hermans vindt dat de Open Universiteit zich moet bezinnen op haar toekomst. "De Open Universiteit moet onderzoeken of ze zich wil privatiseren of misschien wil samenvoegen met andere universiteiten, bijvoorbeeld die van Maastricht", aldus Hermans in een toelichting.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]