&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Borst bevreesd voor epidemieën

Minister Borst (Volksgezondheid) is ernstig verontrust over de ontwikkeling van epidemieën in Nederland en de rest van de wereld.

Infectieziekten die waren bestreden vormen volgens de D66-bewindsvrouw opnieuw een bedreiging door onder meer veroudering van de bevolking, migratie en grootschalige voedselproductie. Naar aanleiding van de tragische uitbraak van legionella op de Flora eerder dit jaar, die vele Nederlanders het leven kostte, komt de bewindsvrouw dit jaar met plannen om nieuwe en 'slapende' infectieziekten de kop in te drukken.

Op termijn zal het landelijke vaccinatieprogramma mogelijk moeten worden aangepast en zullen mensen zich moeten laten inenten tegen andere infectieziekten.

"De epidemieën vormen een groot gevaar. Je ziet in landen om ons heen infectieziekten de kop op steken, waarvan we dachten dat ze beheersbaar waren, zoals tuberculose en malaria", aldus Borst. Volgens de bewindsvrouw is een belangrijke oorzaak de resistentie van deze bacteriën tegen antibiotica. De minister wil dat er in het jaar 2000, als de World Health Organization (WHO) zitting houdt in ons land, een wereldwijd verbod komt op de verkoop van antibiotica zonder recept.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]