&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Pronk wil snelle aanpak broeikasgas

Minister Pronk (Milieu) wil geen seconde verliezen bij de de aanpak van de broeikassen. De redelijk gunstige cijfers over uitstoot van kooldioxyde (CO2) die het Rijksinstituut voor Milieu en Volksgezondheid vorige week presenteerde doen daar niets aan af.

"Ik wil niet vaststellen dat wij reeds op de goede weg zijn", aldus Pronk. "Het is korte termijn, eenmalig. Er is nog steeds groei van broeikasgassen, we moeten analyseren waar die vandaan komt. Je kunt niet zeggen dat het beleid reeds vruchten afwerpt en rustiger aan gaan doen. Het CO2-beleid moet voor na 2010 (wanneer de afspraken van Kyoto aflopen, red.) nog veel ambitieuzer."

Nederland en minister Pronk (Milieu) zijn gastheer van de volgende grote Wereldklimaattopconferentie die eind volgend jaar gehouden zal worden. "Alle ogen zijn dan op Nederland gericht, er moeten grote beslissingen worden genomen", aldus Pronk.

De ingrijpende afspraken die twee jaar geleden in Kyoto zijn gemaakt over het wereldwijd terugdringen van milieuschadelijke broeikasgassen, moeten per land verder worden uitgewerkt. En niet iedereen staat te springen om in te grijpen in de groei van de economie om het milieu te verbeteren.

Nederland zat vorig jaar op circa 11% meer uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2 ten opzichte van 1990. In 2010 moet 'het mandje' met zes broeikasgassen juist 6% lager zijn dan in 1990. Om dit te bereiken heeft het kabinet eerder dit jaar een pakket maatregelen voor burgers en bedrijven gepresenteerd om de uitstoot van CO2 in eigen land terug te dringen. Later dit jaar wordt een besluit genomen over Nederlandse investeringen in het buitenland die meetellen voor het behalen van de Kyoto-doelstelling.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]