[]
Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
8 juni 2001

 

BIG BROTHER op de snelweg

DRIEBERGEN - De drieliter V6 van de onopvallende, donkerblauwe, Renault Laguna spint zachtjes als we met een vaartje van zo'n 100 km/u op de A27 rijden. Plotseling schakelt inspecteur Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) terug van vijf naar drie. De motor begint licht te grommen als de politieman wat gas bijgeeft. Dan worden we geheel links, in een flits, door een VW Golf gepasseerd. Geroutineerd zet Zuiderhoek de achtervolging in.

"Kijk," zegt hij, "de bestuurder heeft totaal niets in de gaten, want hij zit te bellen. Hij heeft nauwelijks aandacht voor het overige verkeer. Ook de snelheid waarmee hij rijdt gaat kennelijk langs hem heen, want 160 km/u, hier mag je 120, is behoorlijk aan de hoge kant. Je ziet al snel dat zo iemand zit te bellen, want ze blijven voortdurend op de linkerbaan rijden, terwijl de rechterrijstroken ook vrij zijn. Gaan ze wel naar rechts dan hebben ze vaak geen hand vrij om richting aan te geven".

Kassa! Boete van ƒ180, want zonder noodzaak stilstaan op de snelweg is strafbaar. Bovendien bleek de bestuurder ook nog achteruit te hebben gereden omdat de afrit voor personenauto's is afgesloten.

De videocamera in de niet herkenbare, maar o zo snelle, surveillancewagen registreert niet alleen feilloos het rijgedrag van de bewuste automobilist, maar ook zijn gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand. Voordat Zuiderhoek de Golf-rijder naar de kant dirigeert, kijkt hij of de man zich misschien ook niet nog eventjes aan bumperkleven schuldig maakt. Deze overtreding staat namelijk nr. 1 in de 'Ergernis Top 10', die door de weggebruiker zelf is samengesteld. De politie hanteert dan ook streng de onlangs geïntroduceerde twee seconden regeling, die voor voldoende afstand tussen medeweggebruikers moet zorgen.

"Het is opvallend dat automobilisten nauwelijks voldoende afstand bewaren, terwijl ze zélf een dergelijk kleefgedrag als zeer ergerlijk en hinderlijk ervaren. Bovendien is het de oorzaak van de vele kop-staart aanrijdingen die we iedere dag hebben. Iemand die 100 km/u rijdt moet zo'n 55 meter afstand van zijn voorganger houden. Bij die snelheid leg je meer dan 27 meter per seconde af en bij 150 km/u is dat al 41 meter", rekent de man van de KLPD snel voor.

Dan wordt het tijd om de bestuurder op zijn rijgedrag aan te spreken. De zonneklep gaat omlaag en het woord 'politie' knippert aan en uit. De bestuurder van de Golf heeft het echter nog niet door. Pas na een aantal lichtsignalen gaat hij wat langzamer rijden. De Laguna passeert de Golf en achter uit de hoedenplank komt de tekst 'politie-volg' omhoog. Frans Zuiderhoek: "We proberen de door ons aangehouden automobilisten zoveel mogelijk in het zicht van de andere weggebruikers te laten stoppen. Uiteraard wel op een veilige plek. Om andere bestuurders te laten zien dat hardrijders en linkshouders aangepakt worden."

De bestuurder van de Golf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Pas als hij de beelden op video terugziet, geeft hij zijn fouten toe. Voor de snelheidsovertreding en het linksrijden gaat de man op de bon en voor het telefoneren krijgt hij het dringende advies dit niet tijdens het rijden te doen. Pas aan het einde van het jaar komt er hoogstwaarschijnlijk een wetswijziging waarin niet-handsfree bellen strafbaar wordt gesteld.

We rijden een hele dag met de KLPD mee en het valt ons op dat bijna elke bestuurder die te hard rijdt óók nog zit te bellen. Bumperkleven komt eveneens frequent voor, zelfs vrachtwagens maken zich hieraan veelvuldig schuldig. Soms is de afstand zo klein dat er niet eens een personenauto tussen kan. "We kennen inmiddels de beelden van trucks die op elkaar zijn gereden goed genoeg. Van de chauffeurs is dan vaak niet veel meer over. De meesten weigeren desondanks nog steeds om de veiligheidsgordel te dragen, terwijl dat voor hen toch ook verplicht is", aldus Zuiderhoek.

Traag inhalen

Ook het traag inhalen van trucks wordt door de videoteams van het KLPD aangepakt. Zo rijden we op de A27 achter een Belgische chauffeuse, die al meer dan vier kilometer nodig heeft om een collega-chauffeur in te halen. De camera legt alles van seconde tot seconde vast en de 26-jarige bestuurster uit Tessenderlo zit met verbazing naar de beelden te kijken. "Allez, u hebt volkomen gelijk, het duurt wel erg lang. Wat is eigenlijk de maximumsnelheid voor trucks in Nederland?" Met een proces-verbaal mag ze vervolgens weer vertrekken.

Golf gesnapt: de bestuurder zit te bellen en
zoeft met 158 km/u over de linker rijstrook.

Op de A1 maken enkele bouwvakkers het wel erg bont, wanneer zij de file verlaten en via de invoegstreek enkele honderden meters proberen te winnen. Het gaat fout als een vrachtwagen het busje vervolgens niet meer in de file laat. Maar de bouwvakkers zetten tóch door, met schade als gevolg. De spiegels van het busje en de vrachtwagen worden vernield en er zit weer een deukje in het portier bij. Als Frans Zuiderhoek de bestuurder aanspreekt op zijn gedrag, krijgt hij een grote mond. Hij haalt er de schouders over op: "Ach de mannen hadden haast om thuis te komen. Maar nu duurt dat nog veel langer en het levert ze ook nog eens een bekeuring van ƒ310 op."(T.K.)

(eigen foto's)

**********

'VROS' kijkt er lustig op los

Het VROS-team (Video Registratie Onopvallende Surveillance) van de KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) bestaat uit twaalf auto's die door heel Nederland opereren. De politiemannen rijden in niet-herkenbare surveillancewagens, die echter wel met de snelste motoren zijn uitgerust. Zij beschikken onder meer over auto's van de merken Ford, Volvo, Opel, Peugeot, Renault en binnenkort ook Seat en Citroën. Van het laatste merk is een C5 aangeschaft die momenteel wordt omgebouwd.

Elke maand heeft de VROS een specifiek aandachtspunt waarop wordt gelet en waartegen wordt opgetreden. De maand juni staat in het teken van onjuist inhalen. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden door de VROS-agenten 8094 bekeuringen uitgeschreven. In 37 procent betrof het snelheidsovertredingen. Totaal werden 5688 bestuurders staande gehouden en 113 van hen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren.

 

Index Auto op Vrijdag

 

 

© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.