[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl

Publicatiedatum: 15-04-2002

BINNEN MIJN BOEKJE

Imam El Moumni mag van de rechter zeggen dat homoseksuelen een besmettelijke ziekte hebben die de Nederlandse samenleving met uitsterven bedreigt. Hoewel deze uitspraak 'in principe' als discriminerend wordt aangemerkt, kan de Imam niet worden vervolgd omdat hij zijn uitspraken baseert op de Koran. En omdat in ons land ook vrijheid van godsdienst heerst, is de Imam niet buiten zijn boekje gegaan. Dit gegeven levert een geheel nieuw perspectief op: wie beledigende teksten wil schreeuwen, hoeft alleen maar een alternatieve godsdienst in het leven te roepen, daar een bijbeltje bij te publiceren waar al die discriminerende uitspraken als religieuze waarheden in verkondigd worden. En klaar is Kees, Imam, Abdullah of Godfried.

Vandaar dat ik besloten heb om het Masculinisme als geloofsrichting in het leven te roepen met Tarzan als Hogere Macht en Macho's, zoals ik zelf, als geestelijke leiders. Met grote trots presenteer ik hierbij het Boek der Boeken dat de naam zal dragen: 'De HE-MAN'. De verhalen van al mijn mannelijke apostelen moet ik nog rangschikken, maar ik kan u alvast deelgenoot maken van enkele passages die betrekking hebben op het universele vrouwelijk kwaad. Orthodoxe Masculinisten - mannen van het eerste uur - geloven dat vrouwen uit zijn op de totale onderwerping van de man, het vernietiging van zijn eigenwaarde en het ondermijnen van zijn maatschappelijke positie. Binnen het Masculinisme worden vrouwen daarom gezien als 'hatelijke krengen die dood en verderf zaaien', 'vuile loeders die alleen geschikt zijn als baar-moeders' en 'gevaarlijke heksen die met hun ogen zwarte magie bedrijven'. Mocht u daarom een Macho tijdens één van zijn preken horen zeggen: 'al die kutwijven moeten clitoraal besneden worden, kaalgeschoren aan de ketting worden gelegd en teruggedreven naar het aanrecht', dan moet u dat natuurlijk helemaal binnen de context zien van het Masculinistisch geloof. Ook blijf ik binnen mijn boekje wanneer ik u vertel dat Tarzan, vanuit zijn almachtige en ondoorgrondelijke wijsheid, opdracht heeft gegeven aan zijn Macho's om teksten te verspreiden met overtuigingen zoals: 'dwazer dan een vrouw is alleen een blonde vrouw', 'de man die de vrouw een knipoog gunt, zal branden in de hel' en 'vrouwen zijn gelijk kanker: als je die gezwellen niet in de kiem smoort, woekeren zij de man zijn doodskist in.'

U begrijpt, beste Medelander, dan het geenszins de bedoeling is om mensen - waar dan ook - aan te zetten tot haat jegens vrouwen, mannen aan te moedigen tot verkrachting of daadwerkelijke discriminatie van het vrouwelijk geslacht te propageren. Ook wil ik de wetgevers niet aanzetten tot regelgeving waarin het openbaar vertoon van vrouwelijkheid tot een misdaad zou worden gerekend Wij, Masculinisten, hebben nu éénmaal gewoon onze principes; daar is toch helemaal niets mis mee? Natuurlijk heb ik al gemerkt dat het Masculisnisme, hier en daar op verontwaardiging en onbegrip stuit. En als ik bepaalde bevolkingsgroepen heb gekwetst, dan spijt me dat. Maar het actief uitdragen van mijn geloof, is belangrijker dan uw lange tenen. Zo is de wet.


© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden

 


UW MENING

Iedere maandag schrijft psycholoog Jeffrey Wijnberg een column in De Telegraaf. Zijn vaak verrassende zienswijze maakt natuurlijk ook deel uit van De Psycholoog. Mee eens? Niet mee eens? Laat het weten!


PSYCHO-ARCHIEF

Wat schreef Wijnberg nog meer in De Telegraaf? Bekijk zijn oude columns!