[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl

Publicatiedatum: 13-08-2001

WAT ER OOK GEBEURT

De laatste vijftig jaar is het leven in onze westerse maatschappij schoner, hygiënischer, luxer, comfortabeler, veiliger en gezonder geworden. Hoe is het dan toch mogelijk dat we steeds meer geld uitgeven aan verzekeringen tegen ziekte, diefstal, ongelukken, arbeidsongeschiktheid, doodgaan en andere soorten onvermijdelijke levenspech? Mijn assurantieman krijgt jaarlijks meer binnen dan ik aan belastingen betaal en dat zegt wat.

Mensen zijn niet alleen van nature bevreesd, ze zijn ook gemakkelijk bang te maken. Door op ons angstige gemoed te werken, kloppen de verzekeraars het geld uit onze zakken. Wilde ik vorige week met een voucher (bewijs van betaling) een huurauto ophalen, zegt de baliemedewerkster: "Wilt u ook een reisverzekering, aanvullende ongevallenverzekering, mede-inzittendeverzekering, luxe-goederenverzekering, levensverzekering en uitkering-ineens-invaliditeits-verzekering?" Ik kreeg meteen een oncontroleerbare paniekaanval en vroeg met trillende stem: "Ik waag het erop, maar ik ben toch wel gedekt als ik tegen een paaltje rij?" Waarop zij met afkeurende houding antwoordde: "Jawel, maar u hebt een eigen risico van tweeduizend gulden." Op dat moment werd ik zo boos dat mijn gehyperventileer in de kiem werd gesmoord.

Feit is namelijk dat verzekeraars doen voorkomen alsof zij handelen in het belang van de consument, terwijl de praktijk uitwijst dat zij vooral uit zijn op eigen gewin. Hun heimelijke motto is: "Verzeker uzelf bij ons en wij verzekeren u dat wij ons zo goed mogelijk tegen u indekken." Simpel voorbeeld. Mijn zoon leent een fiets van zijn vriend Gijs die later op de dag wordt gestolen. Gijs stelt mijn zoon aansprakelijk en hij dient een claim in bij de verzekeraar (WA-privé). De verzekeraar stuurt een brief met het verzoek om toelichting van het voorval en overhandiging van de fietssleutel. Mijn zoon schrijft: "Ik vraag mijn vriend om zijn fiets te lenen, zet hem tegen een lantaarnpaal op slot en als ik terugkom is de fiets gestolen."

Twee maanden later komt de brief met afwijzing: "Wij kunnen niet tot uitkering overgaan; reden is dat u toestemming had van de eigenaar om de fiets te gebruiken en hem keurig op slot hebt gedaan; u treft geen blaam en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld." Ik kan u verzekeren dat als mijn zoon geschreven had: "Jat fiets van mijn vriend, laat fiets zonder slot tegen een lantaarnpaal staan en bij terugkomst is fiets gestolen", de verzekeraar de zaak had afgewezen met de woorden: "Aangezien verzekerde blijk gegeven heeft van grovere nalatigheid dan in de polisvoorwaarden is aangemerkt, kan niet tot uitkering worden overgegaan."

Psychologisch gezien hebben verzekeraars de macht in hun relatie met de klant. Immers, niemand wil het risico lopen failliet te gaan en daarmee het comfortabele leven te verliezen dat zo warmpjes wordt gekoesterd. Daardoor kan de verzekeraar zijn klanten voortdurend afwijzen zonder bang te hoeven zijn dat zij opstappen. Het is net als een huwelijk waarin de man met geld zijn vrouw geestelijk kan mishandelen, omdat zij bang is voor een leven in de bijstand. Daarom stel ik een nieuw en eerlijker verzekeringsmotto voor: "Wat er ook gebeurt, betalen doen we niet."


© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden

 


UW MENING

Iedere maandag schrijft psycholoog Jeffrey Wijnberg een column in De Telegraaf. Zijn vaak verrassende zienswijze maakt natuurlijk ook deel uit van De Psycholoog. Mee eens? Niet mee eens? Laat het weten!


PSYCHO-ARCHIEF

Wat schreef Wijnberg nog meer in De Telegraaf? Bekijk zijn oude columns!