[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl

Publicatiedatum: 23-07-2001

OUDE VERNIEUWING

Rondhangen en nietsdoen is slecht voor de mens. Daar wordt hij geestelijk lui, depressief en misdadig van. Bovendien zijn grote groepen doelloze mensen slecht voor het economische klimaat en kunnen die de welvaart en het welzijn van een heel land in gevaar brengen. Gelukkig wordt dit gegeven al jaren door onze bestuurders onderkend en worden zoveel mogelijk mensen aan het werk gezet. Iedereen die gehandicapt of niet bellen kan blazen, krijgt het predikaat arbeidsgeschikt en mag presteren om zijn loon binnen te halen. Werken is zó wezenlijk voor een gezonde samenleving dat je nog beter iets kunt verzínnen om te doen dan machteloos toekijken. Wie moeite heeft zijn verveling om te zetten in constructieve daden, kan daarom beter het voorbeeld volgen van ons ambtenarenkorps. Veel van wat zij doen is weliswaar als water naar de zee dragen, maar je kunt hen niet betichten van louter stilzitten.

Zo hebben werkgroepen en speciale adviseurs van minister Borst bedacht dat het tijd wordt om 'psychotherapie' als zelfstandige beroepsuitoefening af te schaffen. Ik mag mij dus binnenkort geen psychotherapeut meer noemen, maar hooguit klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in de psychotherapie. U, als leek, weet dat niet, maar vroeger was dit al zo. Ik studeerde af als klinisch psycholoog en mocht mij specialiseren in de psychotherapie. Maar omdat de psychotherapeutische psychiater zich in zijn specialiteit bedreigd voelde, besloot een werkgroep van de toenmalige minister van Gezondheidszorg het beroep 'psychotherapeut' een speciale status te geven; en die kon je pas verwerven na een gedegen postdoctorale opleiding van vier jaar.

Dat hoeft nu niet meer en dus kan er weer een nieuwe 'task-force' in het leven worden geroepen om te beoordelen of deze nieuwe 'oude' situatie wellicht over een aantal jaren weer aan een oude vernieuwing toe is. Hetzelfde zal ook gebeuren met het verdwijnen van de plicht van startende ondernemers om een middenstandsdiploma te halen. Het wachten is op de plannen van een geheime projectgroep. Na intensieve studie, maatschappelijke discussies en overleg met ervaringsdeskundigen verwacht ik dat in 2005 de klok weer teruggezet zal worden naar een nieuwe situatie waarin de winkelier pas zijn deuren mag openen als hij zijn 'startersdiploma' heeft gehaald.

Voor het geval de minister van Verkeer en Waterstaat nog niet op het idee is gekomen: als het traject van het auto-ontmoedigingsbeleid is beëindigd, draai het dan om en ontwerp een plan om het autogebruik in en om de steden aan te moedigen. Dan hebben ook de stratenmakers weer voor jaren nuttig werk.

Als ik mij vroeger als kind verveelde, bedacht mijn moeder ineens hoe leuk het zou zijn om koekjes te bakken. Als ik dan zei 'we hebben een kast vol koekjes en ik heb geen zin', dan zei zij: 'dan maak je maar zin'. En ze had gelijk. Ik hoefde de geur van het deeg maar op te snuiven en ik kreeg weer lol in het leven.


© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden

 


UW MENING

Iedere maandag schrijft psycholoog Jeffrey Wijnberg een column in De Telegraaf. Zijn vaak verrassende zienswijze maakt natuurlijk ook deel uit van De Psycholoog. Mee eens? Niet mee eens? Laat het weten!


PSYCHO-ARCHIEF

Wat schreef Wijnberg nog meer in De Telegraaf? Bekijk zijn oude columns!