[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl

Publicatiedatum: 08-05-2000

De koude kant

Ouders zien hun kroost het liefst getrouwd. Want dan zijn ze zelf verlost van alle zorg. Maar met het binnenhalen van aangetrouwden beginnen de zorgen pas. Kinderen vervreemden van hun ouderlijk nest en de zo ijverig opgebouwde familiecultuur wordt vergiftigd. In vroeger tijden werd tenminste nog gekeken of bruid en bruidegom qua opleiding, kerk en status bij elkaar pasten. Tegenwoordig komen de kinderen niet alleen met de vreemdste figuren thuis, de ouders worden ook nog geacht zich van commentaar te onthouden. Aron is de zoon van de rijke joodse uitgeversfamilie Levy. Thuis slaat het in als een bom als zij horen dat hij met Claudia gaat trouwen. Want Claudia is katholiek, secretaresse en komt uit een arbeidersgezin. Maar Aron laat zich niet van de wijs brengen: "Het is mijn leven, ik volg mijn hart en kies voor haar." De Levy's leggen Claudia een document ter ondertekening voor waarin staat dat zij persoonlijk nooit aanspraak mag maken op het familiekapitaal. Hoewel Claudia hiermee akkoord gaat, neemt zij het de Levy's kwalijk dat zij haar als buitenstaander beschouwen. Ook Aron krijgt van haar regelmatig de wind van voren; dat hij zijn ouders nooit is afgevallen en daarom niet echt voor haar gekozen heeft. Net als Claudia denken veel schoondochters dat zij als dochters moeten worden behandeld. Maar het is niet voor niets dat aangetrouwden als de koude kant worden bestempeld. Moeders zien in de schoondochter zelden een waardige opvolger en vaders zijn bang dat hun zoons (zoals zijzelf) worden uitgebuit.

Net als in de huwelijkse relatie zelf is er meestal één partij, één familie die het meest dominant is. Dat is meestal de familie met het meeste geld, maatschappelijk aanzien of met het grootste aantal familieleden. Gerard is enig kind en wees. Sinds hij met Annie is getrouwd, ziet hij zijn schoonouders als de ouders die hij nooit gehad heeft. Elk succes van zijn zwagers probeert hij op irritante en overdreven manier te overtroeven. Maar de strijd om de onvoorwaardelijke liefde van zijn schoonouders is er één die hij nooit winnen kan. Annie's ouders hebben hem wel 'geadopteerd' maar ook niet meer dan dat. Hij blijft een adoptiekind en met het verstrijken der jaren steeds verongelijkter. Het grootste probleem dat aangetrouwden veroorzaken, is het verpesten van de bestaande familiecultuur. Voordat mijn lievelingsoom Jo getrouwd was met Bertine, was het altijd vanzelfsprekend dat ik kwam logeren. Tijdens zijn huwelijk niet meer en nu hij sinds enkele maanden weer gescheiden is, worden de traditionele logeerpartijen in ere hersteld. Maar het zal eventjes duren voordat ik mijn nare bijsmaak kwijt ben, want ik vond het altijd bijzonder slap van hem dat hij zich door haar liet ringeloren. Aangetrouwden zijn een noodzakelijk kwaad die in het gunstigste geval zorgen voor gezond nageslacht. En met wie de nieuwe generatie thuis komt, blijft angstig afwachten.


© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden

 UW MENING

Iedere maandag schrijft psycholoog Jeffrey Wijnberg een column in De Telegraaf. Zijn vaak verrassende zienswijze maakt natuurlijk ook deel uit van De Psycholoog. Mee eens? Niet mee eens? Laat het weten!


PSYCHO-ARCHIEF

Wat schreef Wijnberg nog meer in De Telegraaf? Bekijk zijn oude columns!