[advertentie]

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
www.wijnbergonline.nl

Jeffrey Wijnberg:
Verzonnen leed

Zelfkennis, laat staan zelfkritiek, is niet de sterkste kant van het menselijk karakter. Nu het er alle schijn van heeft dat voormalig Tweede-Kamerlid Singh Varma haar ziekte heeft voorgewend, staat iedereen in de rij om zijn verbazing, ontzetting en ongeloof uit te spreken. Maar laten we wel wezen: wie heeft nooit eens de waarheid geweld aangedaan om zijn zin te krijgen? En zelf ben ik geen haar beter. Als kind pakte ik de koortsthermometer en hield die net zo lang onder de warmwaterkraan tot het kwik 39 graden Celsius aangaf. Op die manier kreeg ik niet alleen de aandacht en toewijding van mijn moeder maar kon ik ook voorkomen dat mijn leraar Geschiedenis zou ontdekken dat ik weer eens niets voor het proefwerk had geleerd. Als slagroom op de taart kwam dan aan het einde van de middag ook nog een stel bezorgde schoolvrienden langs om mij bij te praten over alles wat ik had gemist. Nee, ziekte voorwenden om er zelf beter op te worden is zo oud als de mensheid en zo menselijk als mensen maar zijn kunnen.

Desondanks moet ik wel toegeven dat het voorwenden van kanker een graadje erger is dan spelen dat je een griepje hebt. Ook is er een verschil als het aankomt op hoe sterk de 'zieke' in zijn eigen ziekte gelooft. Is dit geloof duidelijk aanwezig, dan wordt in de psychiatrie ook wel de diagnose 'pseudologia fantastica' gesteld. Om deze diagnose waar te maken moet wel sprake zijn van een herhaaldelijke en ziekelijke neiging om pertinente onwaarheden voor te wenden om er zelf voordeel bij te halen. Meestal is er dan ook sprake van 'wanen', waarbij de patiënt in elke klacht het bewijs ervaart dat zij niet lang meer te leven heeft. En de beleving is dan zo sterk dat de patiënt er ook daadwerkelijk als een wrak aan toe is. Afgaande op de recente berichtgeving vermoed ik dan ook dat Singh Varma aan deze ziekte lijdt. Maar, met haar ziekte heeft zij geluk. Want deze is door een combinatie van psychofarmaca en psychotherapie goed te genezen. Het probleem dat centraal staat bij dit soort mensen is het feit dat zij enerzijds een geweldige bevlogenheid en idealisme aan de dag kunnen leggen, maar anderzijds niet het vermogen hebben om hun dagelijkse verantwoordelijkheden na te komen. Voor de therapeut is het een uitdaging om de patiënt meer realiteitszin bij te brengen en haar aan te leren om alleen maar beloftes te maken die zij ook feitelijk kan waarmaken.

In mijn praktijk heb ik twee gevallen van 'pseudologia fantastica' meegemaakt en het viel hun nog het zwaarst om het geschonden vertrouwen in hun relaties te herstellen. Daarvoor moeten deze leugenpatiënten bereid zijn nederigheid te tonen en vergiffenis te vragen aan al degenen die zij met hun onwaarheden hebben gekwetst. Maar dat is een peulenschil in vergelijking met wat alle echte kankerpatiënten moeten doormaken.

uit De Telegraaf van dinsdag 24 juli 2001


Varma houdt nog jaren uitkering

DEN HAAG - Het in opspraak geraakte ex-GroenLinks-Kamerlid Tara Singh Varma hoeft niet op zwart zaad te zitten nadat zij eind mei haar ontslag als volksvertegenwoordiger indiende.

Sinds de dag dat zij het Kamerlidmaatschap opzegde, krijgt zij wachtgeld, dat in haar geval voor een periode van maximaal zes jaar wordt uitgekeerd.

In het eerste jaar bedraagt deze toelage per maand tachtig procent van het brutomaandsalaris van Kamerleden, dat ƒ14.783 bedraagt, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. In het tweede tot en met het zesde jaar bedraagt de maandelijkse uitkering zeventig procent van dit brutobedrag.

Kamerleden kunnen overigens ongeacht de reden van hun vertrek wachtgeld krijgen. Wil een ex-parlementariër ook na het verstrijken van de wachtgeldperiode in aanmerking komen voor een uitkering, bijvoorbeeld omdat hij door ziekte geen betaalde arbeid kan verrichten, dan moet hij zich eerst medisch laten keuren.

Tara Singh Varma blijft erbij dat ze lijdt aan een dodelijke ziekte. Het vroegere Tweede-Kamerlid liet dit gisteren weten via de Haagse advocaat Dhalganjansing. Maar uit een onderzoek van haar partij bleek afgelopen weekend dat de door Varma genoemde 'behandelende artsen' haar niet kennen als patiënt.

Ook haar eigen Amsterdamse huisarts is niet op de hoogte van een ernstige aandoening bij de 52-jarige politica, die landelijke bekendheid verwierf tijdens de parlementaire enquête Bijlmervliegramp.

Advocaat Dhalganjansing zegt er niet zeker van te zijn dat zijn cliënte de namen heeft genoemd van artsen die haar daadwerkelijk behandelen: "Zij wil de aard van haar ziekte niet prijsgeven, ook niet aan haar partij." Hij beaamt dat Varma inmiddels onder behandeling is van een psychiater. "Ze verkeert in een deplorabele toestand. Ze is geschokt."

Het TROS-programma 'Opgelicht' bracht vrijdag een reportage, waaruit blijkt dat de levensbedreigende ziekte van Tara Varma verzonnen is. Zij vertrok uit de Tweede Kamer vanwege deze ziekte. GroenLinks, dat haar tot de tv-uitzending verdedigde, bevestigde daarna de twijfels: "Haar mededeling over een ernstige lichamelijke aandoening wordt niet door de feiten gestaafd."

De suggestie werd in 'Opgelicht' gewekt dat Varma de ziekte kanker en naderend overlijden zou hebben verzonnen om schuldeisers te ontlopen. Hiermee geconfronteerd op de migrantenradio Tamara ontkende ze dit onlangs telefonisch in een uitzending. Huilend zei ze "ik wil een pil om er een eind aan te maken."

Nog vorige week vertelde Varma op de IKON-radio hoe zij zich "met goede vrienden, familieleden en wat mensen uit de fractie" aan het voorbereiden is op de dood: "De tijd voor euthanasie nadert. Ik heb me verzoend met het einde van het aardse bestaan. Mijn tijd is gekomen, mijn opdracht volbracht."

In een ander interview spreekt ze over haar 'ongeneeslijke vorm van kanker': "Ik ga heel hard achteruit. Ik heb regelmatig bloedingen, lijd aan hoge koorts en kan de trap niet meer op en af." Tegen een journaliste van een studentenblad zei ze in dezelfde periode echter reisplannen te hebben voor eind juli.

Varma is voortdurend in opspraak gekomen door financiële schandalen. Zo bleek in 1985 de kas van het Grenada Comité 12.000 gulden te missen. Varma was als penningmeester verantwoordelijk en wist ongeveer de helft (ƒ5500) met bonnen te verklaren. Het missende restant van ƒ6500 werd door haar toenmalige partij CPN aangezuiverd. Achteraf bleek een deel van de door haar gepresenteerde bonnetjes vervalst te zijn.

Schuldeisers legden tot vier keer toe beslag op haar huis aan de Rooseveltlaan in Amsterdam-Zuid. Minstens twee anderen voerden gerechtelijke procedures tegen haar omdat ze haar verplichtingen niet zou nakomen.

Daarnaast zegde Varma aan de Ninash Foundation, een stichting die goede doelen in India financiert, 250.000 dollar per jaar toe. Dit bedrag heeft het oud-Kamerlid nooit betaald en Ninash-directeur Wim Wijting werd met smoesjes aan het lijntje gehouden.

Al in 1992 speelde een dergelijke affaire toen Varma zich inzette voor de stichting Vrienden van Damsko, waar geld werd ingezameld om het werk van de franciscanesser zuster Gerda in Suriname te steunen. De kosten van de actie zouden echter ƒ80.000 hoger zijn dan de opbrengst en zuster Gerda heeft dan ook nooit een cent gekregen.

De financiële situatie van Varma is ronduit slecht. Twee jaar geleden verkocht zij haar huis aan de Vondelkerkstraat (in 1994 voor vijf ton gekocht) voor ƒ1,3 miljoen. Maar inmiddels zijn toch torenhoge schulden ontstaan.

Ruim twee weken geleden werd opnieuw beslag gelegd op haar huidige huis, ditmaal door een juwelier, bij wie ze voor 17.500 gulden aan juwelen kocht zonder ze ooit te betalen. Varma heeft haar financiële wanprestaties deels erkend, maar ze sinds een jaar te wijten genoemd aan haar ziekte en naderende dood.

Buren van Tara Varma reageren verdeeld op het nieuws dat zij pretendeert ernstig ziek te zijn. Het blokje huizen aan de Rooseveltlaan onderscheidt zich niet door een sterke band tussen de bewoners. Een buurvrouw zegt het oud-Kamerlid van gezicht te kennen, "omdat ze op televisie was." Dat Varma afscheid had genomen van het openbare leven vanwege een ernstige ziekte, wist zij niet.

Een buurtgenoot, die Varma in een rolstoel heeft gezien, weet te melden dat zij op het punt staat een andere woning te krijgen. "Dat heeft burgemeester Cohen voor haar geregeld." Navraag bij de gemeente leert dat in het stadhuis niet bekend is dat Tara Varma een aanvraag heeft gedaan voor een ander huis.

Voor de buurtbewoners blijft het een vreemde zaak dat iemand die in interviews zegt stervende te zijn, toch regelmatig op straat wordt gezien. "De hele familie woont hier, geloof ik", zegt een buurman. "Die vrouw zie ik hier geregeld, meestal met andere mensen bij zich. Maar een doodzieke indruk maakte ze niet."

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf en Jeffrey Wijnberg
Alle rechten voorbehouden




UW MENING

Psycholoog Jeffrey Wijnberg kan het niet laten. Bij opmerkelijke berichten uit de krant geeft hij zijn persoonlijke opinie. Die van u is ook belangrijk.


NIEUWS-ARCHIEF

Nieuws is snel oud. Maar het commentaar van psycholoog Wijnberg blijft actueel. Daarom is hier een archief voor aangelegd.