RAM
21-03/31-03 Mars zoekt de tweede helft van oktober ruzie met u, waardoor de resultaten die u boekt niet in verhouding staan met uw geleverde prestaties. Troost u, want Venus biedt u wat betreft de liefde van 9 tot 19 november mooie perspectieven. Vanaf de 20ste staan het buitenland en scholing centraal. Begin december gaat het u voor de wind.

31-03/10-04 Als u graag in teamverband werkt, leent de eerste helft van oktober zich daar het best voor. In november probeert Mars u tot de 14de van slag te brengen, daarna wacht u een interessante ontmoeting of een geweldige verrassing. In december bent u niet te stoppen: uw onvermoeibaar enthousiasme opent vele deuren en zelfs het onverwachte past volledig in uw straatje.

10-04/20-04 Tot 18 oktober bruist u van energie! Is dat het gevolg van een hevige verliefdheid? In november ziet u de eerste resultaten van kansen die u in juni benutte, hoewel dit tussen de 13de en de 26de enigszins wordt overschaduwd door rivaliteit. Vanaf 20 december staat u volop in de schijnwerper. Eind november, begin december worstelt u met liefdesperikelen.STIER
20-04/30-04 Oktober staat in het teken van uw liefdesleven en uw financiën. Op beide gebieden boekt u positieve resultaten, mits u in uw relatie tussen 5 en 15 december duidelijk bent. Vanaf 15 oktober loopt u over van energie en bent u klaar voor het grote avontuur. Werk vooral in teamverband en houd tussen 26 november en 9 december rekening met obstakels. Pas op voor illusies!

30-04/10-05 Vanaf juni probeert u de balans al op te maken. In plaats van confrontaties geeft deze herfst u meer ruimte voor nieuwe onderhandelingen of ontbinding van contracten. Oktober werkt versterkend, alhoewel bepaalde gesprekken tot radicale beslissingen kunnen leiden. In december staat verandering centraal: laat het gebeuren en sta open voor het nieuwe.

10-05/21-05 Een emotionele kwestie van begin juli staat deze eerste herfstweek centraal. Een voorbereidend gesprek tussen 20 oktober en 18 november kan in december veel ellende voorkomen. In november hebt u dankzij uw verleidelijkheid en vastberadenheid de beste kaarten in handen om te onderhandelen. In uw liefdesleven krijgt u eind december met spanningen te maken.TWEELINGEN
21-05/01-06 In oktober worstelt u met liefdesperikelen. De problemen kunnen zelf zo hoog oplopen dat een familie- of huwelijkscrisis het gevolg is. Troost u, want tussen 9 en 18 november heerst totale sereniteit en wacht u een hartstochtelijke verzoening. De periode van 22 november tot 19 december is ideaal om u te verbinden.

01-06/11-06 U ontdekt begin oktober een nieuwe passie in de vorm van een hobby of idylle. De laatste tien dagen staan huis en haard centraal. Wat betreft uw liefdesleven wordt het tussen 18 en 27 november rozengeur en maneschijn! In die periode hebt u ook een markante ontmoeting. In december volgen gebeurtenissen die betrekking hebben op het buitenland elkaar snel op.

11-06/21-06 In oktober bent u vol passie en gemotiveerd. U geniet dankzij uw partner van romantische momenten, doet veel dingen samen en vult elkaar fantastisch aan. Venus verstoort uw liefdesleven begin november, maar maakt het vanaf de 27ste ruimschoots goed. Tot 6 december gaan wensen in vervulling. In december kunt u de eerste sappige vruchten plukken van een project uit juni.KREEFT
21-06/01-07 Tot 16 oktober zit u op één lijn met uw omgeving, vooral met vrouwen. Een band die in juli ontstond, kan uitgroeien tot een hechte vriendschap. De tweede helft van oktober gaat u in teamverband doeltreffend te werk. De maand november maakt u wat weemoedig, maar de eerste twee weken van december laat Venus haar stralen op uw liefdesleven neer: laat u verwennen.

01-07/12-07 U verdiept een bepaalde vriendschaps- of liefdesrelatie in de tweede helft van oktober. Tussen 18 november en 3 december heeft een discussie resultaat: er kan wellicht een akkoord worden ondertekend. Reken voor een doeltreffende samenwerking op de eerste twee weken van november. De invloed van Saturnus versterkt in december uw liefdesleven.

12-07/22-07 Huis en haard houdt u tot 21 oktober bezig. Stort u in november op uw werk; in december kunt u de resultaten al bekijken. Tussen de 13de en de 26ste krijgt u te maken met spanningen als gevolg van een probleem uit juni. Pas tussen 27 november en 5 december op voor excessen op het gebied van eten, emotie en financiën. Verleiding staat in december centraal.LEEUW
22-07/02-08 U wordt tot eind oktober achtervolgd door materiële problemen. Het is daarom niet verstandig u ergens aan te binden. Reken half november op de steun van uw omgeving en op de realisatie van een fantastisch project aan het eind van deze maand. In december staat uw liefdesleven op een laag pitje, wat enigszins wordt gecompenseerd door een goed zakenleven.

02-08/12-08 Tot 16 oktober krijgt u met onvoorziene gebeurtenissen te maken, zoals een mogelijke verbintenis. Een verbeten discussie tussen 12 en 20 november leidt tot een radicale beslissing. In deze tijd wordt uw liefdesleven wel beschermd. December belooft u plezierige veranderingen, mits u zich tussen de 14de en de 22ste tolerant opstelt.

12-08/23-08 In oktober gaat u energiek en doeltreffend te werk. U stort zich met hart en ziel op een affaire van afgelopen juli. Vanaf november krijgen die fantastische mogelijkheden die u in juni kreeg gestalte. U doet goede zaken in december en sluit een akkoord. De laatste week van het jaar leggen spanningen een zware druk op uw liefdesrelatie.MAAGD
23-08/02-09 U kunt tot eind oktober genieten van de zegeningen van Jupiter. Hij helpt u te wennen aan de veranderingen die Pluto u opdringt. Vooral degenen van na de 28ste krijgen tussen 22 november en 19 december een heel ander leven. Uw liefdesleven is in oktober wisselvallig: nu eens bloeiend dan weer verwarrend. Ondanks dat bent u een en al energie.

02-09/12-09 Uw doel deze herfst is om iets op te bouwen. Half oktober is gunstig om een project aan te gaan. Concrete resultaten hiervan ziet u tussen 18 november en 3 december. Eind oktober en in de derde week van december wordt een reeds bestaande relatie hechter. In november gaat u energiek en efficiënt te werk; in december doet u het wat rustiger aan.

12-09/23-09 De periode tussen half oktober en half november is ideaal om discussies te voeren of om afspraken te maken. U kunt hier begin december positieve gevolgen van verwachten. Tot 11 november is uw liefdesleven honderd procent: romantiek ten top. Tussen 12 en 22 december wordt een delicate periode: laat de boel de boel óf gooi de knuppel in het hoenderhok.WEEGSCHAAL
23-09/03-10 In oktober bent u wat verstrooid en nerveus, maar de laatste twee maanden van het jaar verglijden zonder een wolkje aan de lucht. Venus begunstigt uw liefdesleven half november; van 22 november tot 11 december gaat u doeltreffend te werk en boekt u veelbelovende resultaten. Medio december is ideaal om een zaak aan te gaan of af te ronden en kunt u een belangrijke ontmoeting plannen.

03-10/13-10 Uranus is u goed gezind en vanaf uw verjaardag dienen zich nieuwe perspectieven aan. U krijgt de kans uw creativiteit te ontplooien of uw wens om een kind te krijgen gaat in vervulling. Begin november wordt gespannen, daarna staat een markante ontmoeting centraal. In december gaat het u voor de wind en bent u de drijvende kracht voor uw omgeving.

13-10/23-10 Alleen de tweede helft van november krijgt u met spanningen te maken. De maand oktober wordt dynamisch en harmonieus en in december gaan uw wensen of verlangens in vervulling. Als u met het idee rondloopt u privé of zakelijk te verbinden, is het nu of nooit! Vanaf de 12de zijn de sterren u op dit gebied uitzonderlijk goed gezind.SCHORPIOEN
23-10/02-11 Uw liefdesleven en vrienden zijn deze herfst belangrijk voor u. Vooral half oktober is uw doeltreffendheid door de steun van uw geliefde maximaal en is vriendschap uw geheime wapen. Pas begin en eind oktober en van 26 november tot 10 december op voor de invloed van Neptunus. Hij probeert u af te leiden, zodat u misstappen begaat.

02-11/12-11 Onverwachte veranderingen beïnvloeden in december uw liefdesrelatie of de relatie met uw zakelijke partner. Toch kunt u deze herfst bouwen aan een solide eenheid of samenwerking. Reken wat betreft de liefde op eind oktober en voor uw professionele bezigheden op begin november. Een discussie van half oktober leidt eind november tot een radicale beslissing.

12-11/22-11 Venus heeft begin oktober een slechte invloed op uw liefdesleven, maar begin november bloeit uw relatie weer op. Hak tussen half oktober en half november knopen door aangaande een project. Begin december zijn de resultaten reeds zichtbaar. Van 12 tot 27 november bent u doelgericht en dynamisch. Pas eind december op voor huiselijke twisten; u zult water bij de wijn moeten doen!BOOGSCHUTTER
22-11/02-12 Uw liefdesleven staat tot 21 november centraal. In oktober staat uw relatie ter discussie en kan zelfs aan een zijden draadje komen te hangen. Half november wacht u een hartstochtelijke verzoening. Eind november wordt veelbelovend: u bereikt uw gestelde doel. Half december loopt uw hoofd over van vragen, maar u bouwt wel zekerheden in.

02-12/12-12 Uranus verrijkt deze herfst uw intellectuele horizon, verwent u met bijzondere ontmoetingen en stimuleert uw mentale activiteit. Deze invloeden zijn begin oktober en in december uw meest dynamische maand het sterkst. Wat betreft de liefde belooft de tweede helft van november harmonieus te worden. U ontmoet interessante mensen, waaruit nieuwe vriendschappen ontstaan.

12-12/21-12 U draagt tot 18 oktober zevenmijlslaarzen is dat uw verliefdheid die u zo enthousiast maakt? Vanaf november, maar vooral in december straalt Jupiter op uw onderneming van juni. Succes verzekerd! Begin december bloeit uw liefdesleven, daarna staat een persoonlijke alsook professionele realisatie van uw plannen centraal. In afwachting van 2000!STEENBOK
21-12/01-01 Oktober wordt een prachtmaand, waarin u bruist van dynamiek; uw liefdesleven wordt in de eerste week extra beschermd en uw zakelijk leven in de tweede. De sterren adviseren ervoor te gaan, want in 2000 is resultaat gegarandeerd. Half november wordt wat somber, maar in december geniet u dankzij uw vrienden van een heerlijke laatste maand van dit millennium.

01-01/11-01 Saturnus lacht u deze herfst toe: de combinatie ambitie en moed brengen u concrete en veelbelovende resultaten. Eind oktober en half december verdiept u vriendschappen, terwijl u half oktober fantastische ideeën uit, die eind november gerealiseerd kunnen worden. Begin november bruist u van energie en u weet deze doeltreffend aan te wenden.

11-01/20-01 Na een vertraagde start, eindigt oktober goed. Tot 19 november broedt u op een project dat u begin december realiseert. Vanaf november confronteert Jupiter u met een probleem of met een moeilijke keuze. De gevolgen zijn tot in 2000 merkbaar. Vecht tussen 13 en 26 november tegen rusteloosheid en pas tot 6 december op voor excessen. U viert met vrienden een vrolijke jaarwisseling.WATERMAN
20-01/30-01 Na de maand oktober, die zich kenmerkt door verwarring en chaos, hervat u de herfst vanaf november met een goede kruissnelheid. Half november bloeit uw liefdesleven en met uw energieke instelling omzeilt u tussen 22 november en 10 december alle hindernissen. Alleen begin december krijgt u met een verontrustende situatie in uw liefdesleven te maken.

30-01/09-02 Het onverwachte neemt de overhand en de gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Tussen 12 en 20 oktober voert u een moedige discussie die eind november tot een drastisch besluit of breuk leidt. De liefde lacht u juist toe. In december wordt u aangenaam verrast; alleen tussen de 10de en de 22ste wordt u geconfronteerd met huiselijke twisten.

09-02/19-02 Een spiegelgladde zee in oktober: een romance van begin juli bloeit weer op of u boekt geweldige vooruitgang in uw projecten. Vanaf november nemen sommige zaken een positieve wending en vooral in december laat u zich van uw beste kant zien. Eind november/begin december bruist uw liefdesleven, maar vanaf de 23ste keert het tij; houd uw nervositeit in bedwang.VISSEN
19-02/29-02 U kunt tot in oktober profiteren van de gulheid van Jupiter. Zowel op uw werk als in de liefde lacht het geluk u toe. Grijp uw kansen, want in 2000 zal dit tot resultaten leiden. De maand november kenmerkt zich door rust. December wordt harmonieus; de tweede week staat in het teken van de liefde, terwijl de tweede helft gunstig uitpakt voor uw projecten en vriendschappen.

29-02/10-03 Stabilisatie staat centraal. U werkt aan een project voor de toekomst en bouwt aan een georganiseerd leventje. Half oktober hebt u plannen voor een grote reis, die eind november vaste vorm kunnen aannemen. Eind oktober en half december zijn ideaal om u in de liefde te verbinden. Kies voor het aangaan van een groots project voor begin november.

10-03/21-03 Tussen 20 oktober en 18 november beheerst een discussie (over een reis?) uw leven. Begin december komt u daar als winnaar uit tevoorschijn. Uw liefdesleven wordt begin november beschermd en de eerste helft van december belooft vooral als u met vakantie bent zonnig te worden. Half december krijgt u met spanning op uw werk te maken, maar die weerhouden u niet van een vrolijke eeuwwisseling.&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">