De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
ma 16 september 2002  
---
Nieuwsportaal
---
Uit de krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
---
En verder 
Over Geld 
Scorebord 
Autotests 
Filmpagina 
Woonpagina 
Reispagina 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
Vacatures 
DFT 
Privé 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
---
Kopen 
Speurders 
Koopjesjager 
---
Met Elkaar 
Het De Telegraaf Transferspel
Dating 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
Uw horoscoop vandaag 
---
Contact 
Lezerservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Alle uitslagen, standen, programma's 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
BINNENLAND ACTUEEL: NIEUWSPORTAAL
 
  LPF/CDA in bres voor spaarloon
   
 

door Ronald Veerman DEN HAAG - De coalitiepartijen CDA en LPF zijn ongelukkig over de afschaffing van het populaire spaarloon en vinden de nieuwe 'verlofknip' die het kabinet daarvoor in de plaats wil veel te mager.

CDA-fractieleider Verhagen en zijn LPF-collega Wijnschenk zijn ontevreden over deze nieuwe levensloopregeling en zullen morgen op Prinsjesdag beiden voorstellen de mogelijkheden op dit gebied fors te verruimen.

Beide partijen vrezen dat de verlofknip, waarmee kan worden 'gespaard' voor onder meer zorg-, studie- of ouderverlof, voor veel burgers niet aantrekkelijk genoeg is, omdat de regeling in het niet valt bij het gunstige spaarloon.

Belast

LPF-leider Wijnschenk zal woensdag tijdens de Algemene Beschouwingen een vurig pleidooi houden om de grote voordelen van de spaarloonregeling in stand te houden. De LPF-er denkt daarbij aan een lijfrente-achtige faciliteit, waarbij aftrekbare verlofpremies kunnen worden gestort die later - belast - kunnen worden opgenomen.

Bovendien moet de regeling niet alleen voor werknemers gelden.

Wijnschenk wil voor het verlofsparen ook veel meer geld uittrekken dan de door het kabinet beoogde 200 tot 400 miljoen euro.

De LPF-er vindt het niet erg dat het financieringstekort hierdoor iets oploopt.

Ook CDA-fractieleider Verhagen is niet tevreden met het voorstel van zijn partijgenoot minister De Geus (Sociale Zaken) en willen het sparen voor verlof snel verder verruimen. Op korte termijn moeten de regelingen en faciliteiten op dit gebied daarom fors worden uitgebreid en verruimd.

De christen-democraten willen zo voorkomen dat veel burgers het verlofsparen laten zitten, omdat dit nauwelijks zoden aan de dijk zet. Indien de banken immers net als bij het spaarloon slechts een lage rente vergoeden, wordt het voor de burger al snel aantrekkelijk om zelf het geld tegen een hogere rente opzij te zetten, waardoor het sparen voor verlof op de achtergrond komt.

Daarnaast moet de hoogte van het inkomen meer een rol gaan spelen bij het te sparen bedrag, in plaats van het nu voor iedereen gelijke maximum van 600 euro per jaar.

Zo moet de verlofknip in ieder geval een stuk ruimer worden voor burgers die zelf willen kiezen voor een kleiner aanvullend pensioen na hun 65e. Het CDA denkt daarbij net als de LPF ook aan mogelijkheden om naast de verlofknip op individuele basis fiscaal te sparen voor tussentijds verlof.

De VVD wilde gisteren niet reageren omdat het de plannen van de coalitiegenoten nog niet kent en bovendien het verlofknip-wetsvoorstel van het kabinet nog niet eens gereed is. De liberalen zijn voorstander van het schrappen van het spaarloon omdat het geld beter kan worden gebruikt om werken te stimuleren, bijvoorbeeld via een hogere arbeidskorting.

Hoewel de 'verlofknip' pas op Prinsjesdag wordt gelanceerd zijn een groot aantal details van de in 2003 ingaande regeling al bekend. Het jaarlijks uit het nettoloon te sparen bedrag van 600 euro kan worden opgenomen voor verlof, waarbij de overheid een bonus van 30% uitkeert.

Om in te springen op het afschaffen van het spaarloon en de vrijval van de spaarloontegoeden mag in 2003 eenmalig 2400 euro extra worden ingelegd. Verwacht wordt dat banken en verzekeraars hier op in zullen springen door de spaarloonrekeninghouders hier op te wijzen.

Totaal kan een werknemer met de verlofknip tijdens zijn werkzame leven 5100 euro aan bonus vergaren en mag totaal 17.000 euro in de verlofknip worden gestort. Het maximale bedrag van 22.100 euro zou voor iemand met een modaal jaarinkomen totaal een jaar verlof kunnen opleveren.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


ma 16 september 2002

[terug]
     
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.