De Krant 
Voorpagina
Binnenland
Buitenland
Sport
Financiën
TelegraafNet 
Autospeurder
Weerkamer
Vacatures
Vertel.nl
El Cheapo
ChatWeb
Veilinghal
Deze week 
Reiswereld
i-Mail
Auto
Cinema
Specials 
De Oscars
PC Thuis
Calculator
Model Look
Het Jaar '99
Souvenirs
Opinie 
Hoofdartikel
Reageer!
De Sterren 
Per week
Chinese
Lente
Service 
Archief
Scorebord
Bel & Mail
Avonturier
Huizenkrant
Info 
Hier werken
Over de site
Tarieven
Abonneer mij
Jaarverslag
Mail ons
Strips 
Zodiak
Dilbert

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Nederland mager vertegenwoordigd
in Brussel

door Gemma Buters

BRUSSEL - Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie komt morgen in Den Haag premier Kok tekst en uitleg geven over zijn coup tegen Carlo Trojan, secretaris-generaal van de Commissie en de Nederlandse 'topdog' in de Brusselse ambtenarij.

Voor Kok en zijn diplomaten in Brussel kwam het ontslag van de hoogste ambtenaar van de commissie tien dagen geleden merkwaardig genoeg als een donderslag bij heldere hemel, reden waarom de premier op hoge toon een persoonlijke toelichting van Prodi heeft geëist en compensatie voor het verlies van deze post.

De kleine Italiaan zal tijdens zijn verzoeningsmissie morgen wellicht al een goedmakertje in de achterzak hebben, zoals een mooie benoeming voor een Nederlander op het hoogste niveau.

Want ons land is met het vertrek van Trojan in de hoogste Brusselse regionen nu zeer mager vertegenwoordigd; met slechts twee plaatsvervangend directeuren-generaal loopt Nederland nog maar net gelijk op met bijvoorbeeld België en Griekenland. Dat klopt niet met de 'geografische balans' die de verantwoordelijke eurocommissaris Neil Kinnock nastreeft in de top van commissie.

De magere aanwezigheid van Nederlanders in de Brusselse machinerieën dateert echter al van lang voor de degradatie van Trojan, die EU-vertegenwoordiger in Genève wordt. Een blik op de jongste gegevens leert dat ons land in de hele A-categorie, die het kader van de commissie uitmaakt, achterloopt bij landen die veel minder inwoners hebben en/of minder bijdragen aan de Europese begroting.

Zo heeft België dertien mensen op A2-niveau zitten, een treetje onder de top, tegen slechts acht voor Nederland. Met dat aantal zit Nederland in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Griekenland en Zweden. Als we naar de hele A-categorie kijken, bezetten Nederlanders daar 4,5 procent van alle posten tegen 6,1 procent voor Griekenland en liefst 10,4 procent voor België.

Opgeofferd

"Nederland doet er te weinig aan", verzucht een Brusselse insider die al jaren meedraait in het circuit. "Ze hebben indertijd alles opgeofferd om Trojan op die post te krijgen, en nu zijn ze flink geschrokken want nu hebben ze nog maar acht directeuren tegen vijftien een paar jaar geleden. De visvijver is dus behoorlijk klein geworden."

Die boodschap is inmiddels ook in Den Haag aangekomen. Daar zijn verschillende ministeries al enkele maanden aan het onderzoeken hoe de Nederlandse inbreng in Brussel kan worden verbeterd. Binnenkort wordt er een rapport over verwacht. "We moeten er harder aan trekken in de toekomst", erkent een Nederlandse diplomaat in Brussel. "Er moet iets gebeuren."

Eén deel van het probleem is de geringe instroom aan de onderkant. Zeker nu de Nederlandse economie op volle toeren draait, staan er nog maar weinig landgenoten te trappelen voor een carrière in Brussel. Of zoals een diplomaat het verwoordt: "Als je echt goed bent, ga je niet bij de commissie werken. Zeker niet nu de salarissen de pan uitstijgen in het bedrijfsleven."

Daar komt bij dat degenen die wel een kans wagen, vaak sneuvelen in de grote toelatingsexamens die ze moeten afleggen voor een baan bij de commissie, het 'concours'. Dat is nogal op Franse leest geschoeid met veel nadruk op het reproduceren van feiten en weetjes. Daar gaapt een kloof met het Nederlandse onderwijs, dat meer is gericht op inzicht dan op feitenkennis. Gevolg is dat de Nederlandse Europeanen van het eerste uur nu langzamerhand met pensioen gaan terwijl er weinig opvolgers klaar staan.

Maar dat is niet het hele verhaal. Volgens de eerder aangehaalde insider laat Nederland zich bij belangrijke benoemingen ook teveel de kaas van het brood eten. "Je moet eens met de vuist op tafel slaan, zoals de Spanjaarden dat doen. Of de Belgen, die spelen het spel veel slimmer en schuiven elkaar overal naar voren. Maar dat vindt Nederland niet stroken met de Europese gedachte. Wij zijn altijd het braafste jongetje van de klas."
dinsdag 16 mei 2000
TerugVoorpaginaBinnenlandBuitenlandSportFinanciën
© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl
&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">