Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Veilinghal
Privé
Siteshopper
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

vrijdag
7 januari 2000
 

[KPN Digitale Certificaten]
[Netaspect]
[BOL]
[CMG]
[ABN AMRO startplanner]

Aanscherping controle van
uitkeringen naar Turkije

Van onze economische redactie

DEN HAAG, vrijdag

Nederland gaat strenger controleren of naar Turkije overgemaakte sociale-zekerheidsuitkeringen terecht worden verstrekt. Dat gebeurt op grond van het nieuwe sociale-zekerheidsverdrag dat Turkije en Nederland gisteren in Ankara hebben ondertekend.

Voor de controle worden aan de Nederlandse ambassade in Turkije een sociaal attaché en zes inspecteurs toegevoegd. In Turkije ontvangen ongeveer 7000 mensen een ouderdomspensioen op grond van de aow of een nabestaandenuitkering op grond van de anw. Verder gaat het nog om 3000 wao-uitkeringen en 6500 kinderbijslaguitkeringen.

In het verleden is er in Turkije regelmatig fors geknoeid met Nederlandse uitkeringen. Zo bleek twee jaar geleden uit een steekproef dat 163 van de 436 gezinnen met kinderbijslag in het oosten van Turkije minder kinderen hadden dan was opgegeven. Daardoor werd er jaarlijks zo'n 750.000 gulden ten onrechte uitbetaald.

Het nieuwe verdrag met Turkije is een uitvloeisel van de Wet beperking export uitkeringen, die op 1 januari van kracht is geworden. Deze wet bepaalt dat mensen die buiten Nederland wonen of daar langer dan drie maanden verblijven alleen recht hebben op een uitkering als Nederland met het betreffende land een verdrag heeft gesloten, waarin afspraken over controle worden gemaakt.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl