Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Veilinghal
Privé
Siteshopper
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
20 december 1999
 

[Postbank]
[Veilinghal]
[Matranortel]
[ABN AMRO]
[BOL]

De Financiële Consument

December is de maand van de cadeautjes. Wat dacht u van een cadeautje van internet? ING heeft hiervoor gezorgd, door in september 1998 het eerste Nederlandse Internet Fund op de markt te brengen en de koers van dit aandeel is sedertdien acht en een half maal zo hoog geworden!

Wie toen dus voor ƒ50 deelnam kan nu circa ƒ428 toucheren. Wie denkt dat daarmee de koersexplosie is voltooid heeft het mis, want internet ontwikkelt zich zeer krachtig en voor iedere serieuze belegger is dit een sector waar men niet meer om heen kan.Inmiddels zijn er nog meer internetfondsen bijgekomen.

Verdienen aan internet

Onder redactie van Peter van der Tuin; bijdrage: Theo Mebius

"Beleggen in de Internetsector is op dit moment aantrekkelijk omdat inmiddels een groot aantal uiteenlopende bedrijven haar activiteiten op internet richt. Bovendien is het medium in toenemende mate bereikbaar voor een groot publiek en de verwachting is dat zowel het gebruik van internet als de invloed van het medium de komende jaren verder zal stijgen."

Dit schreef de ING Bank in september l998 bij de aankondiging van het nieuwe Internet Fund dat vanaf 30 september vorig jaar op de AEX-Effectenbeurs genoteerd is. De juistheid van die woorden is intussen ondubbelzinnig gebleken. Wereldwijd zijn er op dit moment naar schatting 100 miljoen huishoudens op internet aangesloten en dit aantal neemt met razende snelheid verder toe.

Wie als belegger van deze explosieve ontwikkeling wil profiteren kan uiteraard de koerslijsten van de belangrijkste beurzen napluizen om aldus een keus te maken, maar dat is bijna onbegonnen werk. Daarom kwam de afdeling Investment Management van de ING vorig jaar tot de slotsom, dat er in de markt behoefte bestond aan een beleggingsfonds dat zich hierin specialiseerde. Daarvoor werd een team in het leven geroepen, dat wordt aangevoerd door de heren Uding, Van Wijk en Hayes. Zij zijn sindsdien dagelijks bezig met het opbouwen en managen van het fonds, dat intussen een omvang heeft van circa euro 500 miljoen.

Het fonds richt zich uitsluitend op ter beurze genoteerde echte internetondernemingen, waarbij het zwaartepunt uiteraard ligt op de VS. Met een groei van circa 855% in ruim een jaar tijd, zou je kunnen denken dat de beheerders zich ook bezighouden met allerlei optiestrategieën. Dat is echter niet het geval. De portefeuille van het Internet Fund omvat nu een kleine 50 aandelen en in geen van deze aandelen heeft het Fund een groter belang dan 5%. Neemt een belang door koersstijging tot boven die grens toe, dan besluit men tot gedeeltelijke verkoop. Vóór alles wil men namelijk een duidelijke spreiding in de portefeuille handhaven. Dat is ook nodig, want beleggen in internetaandelen is hoogst speculatief.

Feit is immers dat veel ondernemingen in de Internet-sector nog geen of weinig winst maken. Voor de waardering van de aandelen in deze bedrijfstak gelden dan ook geen koers/winstverhoudingen, maar koers/omzetverhoudingen. Dat is ook logisch, want de omzetten in deze betrekkelijk nieuwe bedrijfssector stijgen sterk (gemiddeld met 35% van kwartaal op kwartaal) waardoor het nodig is alle revenuen terug te sluizen in het bedrijf om deze sterke groei te kunnen financieren.

Een bekende onderneming als Yahoo ging een paar jaar geleden naar de beurs op koers/omzetverhouding van ongeveer 200 en iedereen vond dat een ongehoord hoge waardering. Sindsdien is de omzet van de onderneming echter verhonderdvoudigd. Waaruit blijkt dat de goede ondernemingen in deze branche de gewekte verwachtingen wel degelijk waar maken.

Is een belegging in Internet Fund voor iedereen weggelegd? Voor een serieuze belegger die zich risico kan veroorloven is internet iets waar men niet omheen kan. Op korte termijn zijn de risico's groot. De koers van de aandelen Internet Fund duikelde in juli/augustus in korte tijd van euro 55 naar euro 40 en dat kan gemakkelijk weer eens gebeuren. Ook is een halvering van de koers denkbaar. Anderzijds wordt deze bedrijfssector gekenmerkt door een dermate sterke groei, dat koersdalingen van aandelen in dit segment van de beurs tot nu toe steeds zijn opgevolgd door hogere pieken.

Dit geldt met name voor een gespreid fonds als het Internet Fund van ING. Een belegger maakt op een termijn van enkele jaren een goede kans op een veel meer dan gemiddelde koersstijging. Dit pleit ervoor om de koersontwikkeling van dit fonds goed in de gaten te houden en van dalingen te profiteren door erin te stappen of bij te kopen. Met het oog op de sterk speculatieve kanten van een dergelijke belegging doet men er echter verstandig aan slechts met een beperkt percentage van het vermogen deel te nemen. Er is dan een gerede kans, dat hiermee ook in de toekomst een mooi cadeautje kan worden binnen gehaald.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
© 1996-1999 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl