Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Veilinghal
Privé
Siteshopper
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
20 december 1999
 

[Eurocard/Mastercard]
[CMG]
[Primafoon]
[ABN AMRO]
[Netaspect]
[Demon]
[BOL]

Zware crisis binnen
openbaar ministerie

door John van den Heuvel - AMSTERDAM, maandag

De eerste openbare uitspraken van de nieuwe voorzitter van het college van procureurs-generaal, mr. J. de Wijkerslooth, hebben direct tot een ernstig conflict binnen het openbaar ministerie (OM) geleid.

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr. J.M. Vrakking, die afgelopen weekeinde via de media de wacht kreeg aangezegd van de hoogste baas van het OM, piekert er niet over op stappen.

"De Wijkerslooth kan dat wel willen", zegt Vrakking in een vraaggesprek met deze krant. "Maar mijn werk in Amsterdam is nog lang niet af. Bovendien ben ik per Koninklijk Besluit benoemd. Ik ben van plan gewoon tot mijn vijfenzestigste deze functie te blijven vervullen."

Venijnig
Met de venijnige reactie van Vrakking naar aanleiding van een interview met De Wijkerslooth, komt een zware crisis op het communicatieve vlak binnen de top van het OM aan het licht.

De Wijkerslooth juist aangesteld om het OM publicitair in rustiger vaarwater te brengen noemde Vrakking, die het grootste arrondissementsparket van ons land leidt, "een oude vos, die zijn streken nauwelijks meer afleert" en voegde eraan toe: "Hans Vrakking heeft bij het OM niet het eeuwige leven. De reorganisatie bij het parket waarvoor hij is gevraagd te blijven, duurt nog een maand of zes."

Het college van procureurs-generaal is al langere tijd ontstemd over opvattingen die de Amsterdamse hoofdofficier in de pers lanceert. Zo pleitte Vrakking er deze zomer voor om, indien het systeem van een gekozen burgemeester wordt ingevoerd, ook een gekozen hoofdofficier mogelijk te maken.

De als zeer formeel en publiciteitsschuw bekend staande voormalige landsadvocaat De Wijkerslooth, die graag meer greep op het Amsterdamse parket zou willen hebben, ergert zich dood aan deze proefballonnetjes en gaf Vrakking naar eigen zeggen al eerder te kennen zijn contacten met de pers te beperken.

De Amsterdamse magistraat staat aangeschreven als een hoofdofficier die niet vanuit een ivoren toren leiding geeft, maar bijvoorbeeld regelmatig bij politiewijkteams zijn gezicht laten zien om te horen wat agenten op straat ondervinden.

Vrakking kreeg dit weekeinde steun van burgemeester Patijn van Amsterdam en de hoofdstedelijke politie, die hun hoofdofficier willen behouden.

Minister Korthals (Justitie) wilde dit weekeinde nog niet reageren op de crisis in de top van het OM. Hij liet weten dat Vrakking en De Wijkerslooth eerst zelf een poging moeten doen de crisis te bezweren.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
© 1996-1999 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl