Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Veilinghal
Privé
Siteshopper
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
20 december 1999
 

[CMG]
[Demon]
[BOL]
[Eurocard/Mastercard]
[Primafoon]
[ABN AMRO]
[Netaspect]

Veel rijksambtenaren in hogere sferen

door Jeroen Hendriks en Rob Sebes - DEN HAAG, zaterdag

Steeds meer ambtenaren op de ministeries in Den Haag houden zich met toestemming van hun bazen en op kosten van de departementen onder werktijd druk bezig met spirituele zaken.

Op de departementen worden speciale netwerken opgericht waarbij honderden ambtenaren elkaar via e-mail informeren over bijvoorbeeld "zingeving, waarden en inspiratie in relatie tot werkinhoud en -omgeving".

Ook worden op werkdagen regelmatig buitenshuis bijeenkomsten georganiseerd waar gelijkgezinden elkaar treffen om zich buigen te over thema's als 'Natuurbeleving', 'Klank, creativiteit en communicatie' en 'Deal: discipline, ethiek, aandacht en liefde'.

Zo kwamen er op donderdag 2 oktober in het Utrechtse Hoog Catherijne ruim 150 ambtenaren van verschillende departementen en Rijkswaterstaat bijeen voor de werkconferentie 'Interdepartementale samenwerking in een stroomversnelling', om zich een dag lang op nieuwe vormen van geïnspireerd samenwerken te bezinnen.

Deze dag was georganiseerd door de Intervisiegroep Werk en Spiritualiteit (WESP) van het ministerie van Landbouw, Kristallisatie 21 (Verkeer en Waterstaat) en het Stiltecentrum (VROM). Irene van Lippe-Biesterfeld nam de workshop 'Dialoog met de natuur' voor haar rekening.

Onderdeel
Woordvoerders van de betrokken ministeries bevestigen dat ambtenaren vrijaf krijgen voor dergelijke bijeenkomsten, die door de leiding als onderdeel van het reguliere werk worden gezien. De organisatoren krijgen geld van de ministeries om hun activiteiten te financieren.

Op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) werd zes jaar geleden met de oprichting van WESP een belangrijke stap naar de huidige netwerken gezet. Inmiddels heeft het departement beleidsmedewerker van ruimtelijke ordening Jan Jansen vijftig dagen per jaar van zijn gewone werk vrijgemaakt om spirituele projecten van de grond te tillen.

In een interview met een personeelsblad van LNV zegt Jansen: "Langzaam maar zeker verspreidt WESP zich als een olievlek over het ministerie. Collega's die spirituele sessies hebben bijgewoond, communiceren nu scherper en minder oppervlakkig met elkaar." Het ministerie kende ook het onlangs afgeronde project 'Operatie boomhut', waarbij de natuur als inspiratiebron diende.

Het ministerie van VROM had vorig jaar de primeur met de oprichting van een stiltecentrum waar werknemers zich bijvoorbeeld na de reis naar hun werk even kunnen terugtrekken om tot zichzelf te komen. Binnenkort start bij dat departement een nieuw initiatief, de werkgroep SPIN (Spiritueel Netwerk Directoraat-Generaal Milieu).

De organisatie heeft voor het eerste jaar 10.000 gulden van het ministerie gekregen en verwacht zo'n 200 ambtenaren te kunnen inschrijven. Volgende week woensdag is er een gezamenlijke activiteit: een 'Stiltemeditatie voor wereldvrede'.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
© 1996-1999 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl