Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Veilinghal
Privé
Siteshopper
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
13 december 1999
 

[Klik hier naar Matra Nortel]
[V & L informatica]
[Vacatures]
[EUBOS.NL]
[Cybercard]
[Qxl]

Nieuwe taak kroonprins

LAUSANNE, maandag

Het Internationaal Olympisch Comité heeft de activiteiten van de Prins van Oranje in de sessie over de hervormingen beloond met een tweede zware functie naast zijn gewone lidmaatschap. Willem-Alexander zal zitting nemen in de op te richten nominatiecommissie. Deze gaat kandidaat-leden toetsen op hun merites. "Ik ben vereerd", verklaarde de prins na de benoeming. "Het is een grote opdracht. De nominatiecommissie is een essentieel onderdeel van het nieuwe IOC."

De Amerikaan James Easton en de Filipijn Francisco Elizalde zijn de andere door het IOC gekozen leden. Daar komen nog drie leden uit de onafhankelijke ethische commissie bij alsmede een vertegenwoordiger van de atletencommissie. Het IOC moest haast maken met de verkiezing, omdat er niet eerder dan volgend jaar september in Sydney een nieuwe ledenvergadering is. Voorafgaande aan de Olympische Spelen zullen er een stel voordrachten moeten liggen als uitkomst van de hervormingssessie in Lausanne.

Juan Antonio Samaranch had talloze redenen om de Prins van Oranje aan te bevelen voor de op te richten nominatiecommissie van het IOC. De kroonprins zal binnenkort mede bepalen wie wordt toegelaten tot het olympisch parlement, naast zijn werk als gewoon IOC-lid en als commissielid Olympische Solidariteit.

In de persconferentie waarmee de 110e Sessie van het IOC werd afgesloten zei de voorzitter desgevraagd: "De Prins van Oranje is gekozen door de leden van het IOC. Ik heb hem voorgedragen omdat hij zeer actief is in de olympische beweging. Hij doet overal aan mee, zoals in de commissie olympische solidariteit. Hij houdt van sport en doet aan sport. Er zijn veel, heel veel redenen om hem in de nominatiecommissie te kiezen."

De kroonprins was grondig voorbereid naar Lausanne gereisd. Hij kende de materie, interpelleerde tijdens de twaalf uur van beraadslagingen negen keer en dwong internationaal bewondering af met zijn manier van optreden bij uiteenlopende onderwerpen. Twee keer stemde hij vierkant tegen een overgrote meerderheid in. Eenmaal was dit bij de voorgestelde leeftijdslimiet van 70 jaar. "Ik ben faliekant tegen leeftijdsdiscriminatie. Ik vind dat in een modern IOC helemaal geen leeftijdsgrens mag bestaan." De andere keer gebeurde het bij de persoonlijke bezoeken van steden die Olympische Spelen organiseren. Hij behoorde, met de Engelse Princess Ann, tot de tien voorstemmers; negentig waren tegen.

De Prins van Oranje deed bij het heikelste punt van hervormingen nog een voorstel waar veel IOC-leden zich in konden vinden. Hij pleitte voor een soort rapportagesysteem om de kandidaat-steden toch te kunnen bezoeken, omdat hij in verschillende hoedanigheden veel reist. Hij kreeg veel verbale steun. De 'oranjeregel' haalde het toch niet, omdat een meerderheid de wens van voorzitter Samaranch volgde. Werkgroep-voorzitter Anita de Frantz bezwoer voordien dat IOC-leden met een gerust hart de steden mogen bezoeken, als ze maar niets doen in het kader van de olympische ambities aldaar.

Gezien zijn optreden in de ledenvergadering, zou Willem-Alexander niet hebben misstaan in de Commissie 2000. Hij vertelde daar niet voor te zijn gevraagd. "De werkgroepen van de Commissie 2000 zijn gevormd in de periode dat ik op verzoek van premier Kok meer afstand van mijn werkzaamheden voor het IOC heb genomen. Na de sessie van Seoel heb ik wel schriftelijk mogelijke aanpassingen ingediend. Ik zou liegen als ik zei dat ik er niets van heb teruggevonden." Een weekeinde van zwaarwegende beraadslagingen is de Prins van Oranje uitstekend bevallen. "Ik heb met heel veel plezier mijn zegjes gedaan en ik ben gelukkig dat de hervormingen het hebben gehaald."

De bliksemsnelle inauguratie van tien topsporters als lid van het IOC, maakte dat hij niet langer de jongste is. Hij wilde ze een termijn van minimaal acht jaar geven. Het zijn er vier. Zelf heeft de kroonprins nog een jaar of acht in het IOC, een besluit waar hij zelf voorstemde. In 2007, 2008 of 2009 is hij aftredend en herkiesbaar. Voorlopig blaakt de kroonprins van de olympische ambities. "Ik heb het lidmaatschap aanvaard om een rol te spelen, niet om stil te zitten." Vandaag vergadert hij in Lausanne alweer met de Commissie Solidariteit, waarvan hij sinds een jaar lid is.

• Het IOC voert alle 50 voorgenomen hervormingen door. Belangrijkste hervorming is dat IOC-leden niet meer kandidaatsteden voor Zomer- en Winterspelen mogen bezoeken. Deze wijziging werd met 90 tegen 10 stemmen aangenomen. Het IOC kwam in een grote crisis terecht nadat leden in ruil voor gunsten en geld kandidaatsteden hun stem gaven. Het leidde begin dit jaar tot het royement van tien leden. Het IOC zal uit 115 leden gaan bestaan; 70 gewone leden en 15 vertegenwoordigers van sportfederaties, 15 van NOC's en 15 van topsporters. De leeftijdsgrens van nieuwe leden gaat naar 70, elk land mag slechts één gewoon lid hebben, alle leden zijn na acht jaar aftredend (en herkiesbaar), er komt een nominatiecommissie voor nieuwe leden, de voorzitter mag maximaal twaalf jaar dienen (8+4), de organisatie moet inzichtelijk zijn en vergaderingen openbaar.

• Tien topsporters zijn in Lausanne benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het betreft Roland Baar (Dui/roeien), Hassiba Boulmerka (Alg/atletiek), Sergei Boebka (Oek/atletiek), Charmaine Crooks (Can/atletiek), Robert Ctrvrtlik (VSt/volleybal), Manuela di Centa (Ita/skilopen), Johann-Olav Koss (Noo/schaatsen), Alexander Popov (Rus/zwemmen), Vladimir Smirnov (Kaz/skilopen) en Jan Zelezny (Tsj/atletiek).

• De Senegalees Lamine Diack, voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, is tot lid van het IOC benoemd. Diack volgde vorige maand de gestorven Primo Nebiolo op als preses van de atletiekfederatie. Nebiolo was ook IOC-lid, maar na diens dood had de IAAF geen vertegenwoordiger meer in het olympisch orgaan.

• De Fransman Jean-Claude Killy is gekozen als voorzitter van de coördinatiecommissie van het IOC voor de Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn. De oud-skiër, die tijdens de Spelen van 1968 in Grenoble drie gouden medailles won, zit ook in de commissie voor Salt Lake City 2002.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
© 1996-1999 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl