&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
maandag
29 november 1999

Politieval

Bij een grootscheepse politieactie, zaterdagavond in een wijk in Rotterdam, is een dertigtal arrestaties verricht en zijn ook vijf vuurwapens en een dozijn slag- en steekwapens in beslag genomen.

Een flinke oogst, die mogelijk was door het verrassingselement van de actie, maar vooral ook doordat de betreffende wijk een paar uur lang hermetisch werd afgesloten en iedereen die erin of eruit wilde, werd gefouilleerd.

Al met al een uiterst scherpe controle, die heel ongewoon is in ons land en die nogal wat kritiek heeft opgeroepen.

Een juridisch bezwaar is dat normaal pas fouillering van iemand plaatsvindt als hij van een ernstig strafbaar feit wordt verdacht.

Daar staat echter tegenover dat het door een wetsverruiming ook mogelijk wordt in een probleemgebied zoals een beruchte uitgaanswijk een hele groep passanten te gaan controleren.

Dat zo'n aanpak in de betreffende wijk in de Maasstad een goede stap was, bewijzen de resultaten ervan.

Mocht de rechter op een gegeven moment met de wet in de hand oordelen dat het toch niet op deze manier kan, dan moet de wet maar iets verder worden verruimd.

Het gaat uiteindelijk om ieders veiligheid op straat.

Waarbij overigens altijd een heel zorgvuldige afweging door het openbaar ministerie en de overheid geboden blijft. Zolang in voorkomende gevallen de grenzen van een actie scherp worden afgebakend, is er geen reden voor overdreven emotionele protesten.


Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangen- gemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang.

Artikel 3 der Statuten

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[Financiën]

[Xtra]