Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
29 november 1999
 

[V & L informatica]
[Veilinghal]
[TopCarrieres]
[BOL]
[ABN AMRO]
[PC Thuis]

Jonge ondernemers
trekken eigen plan

De conjunctuurvisie van drs. M. K. Vredegoor, directeur van Amstelvision enterprises.

Wie, zoals ik, dagelijks betrokken is bij investeringen in de nieuwe economie krijgt soms het gevoel dat het begrip conjunctuur er eigenlijk helemaal niet meer toe doet. De ontwikkelingen bij deze bedrijven zijn vaak zo spectaculair dat het wel lijkt alsof de "gewone" bewegingen van de economie daar geen vat op hebben. Nu heeft dat natuurlijk altijd gegolden voor bedrijven die werkelijk iets nieuws, iets beters of iets tegen een veel lagere prijs konden aanbieden. Zo zijn er ook in economisch mindere tijden altijd wel bedrijven of sectoren die het tegen de stroom in goed deden. Toch heb ik de overtuiging dat er met "de nieuwe economie", iets meer aan de hand is. En dat komt omdat er onder invloed van nieuwe technologie zoveel tegelijk verandert en omdat dit in zoveel sectoren tegelijk gaat spelen én omdat het groeitempo zo hoog is.

Kenmerkend voor bedrijven in de nieuwe economie is de snelle (mondiale) groei die nodig is om hun technologische voorsprong maximaal te benutten. Kenmerkend is ook dat deze bedrijven vaak in netwerken opereren (een netwerk van partners, resellers) met een sterke persoonlijke betrokkenheid van het management. Veel van deze bedrijven hebben de internet-technologie geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen of hun dienstverlening. Ze zijn actief in de ICT-sector zelf, de (financiële) dienstverlening, de detailhandel, de groothandel en de entertainment sector. Ze profiteren van het succes van de nieuwe technologie en van de nieuwe distributiemogelijkheden die door de "traditionele" ondernemingen nog niet worden benut.

In de afgelopen week nog was in deze krant het verhaal te lezen van Stonehenge Telecom dat binnen enkele jaren een wereldwijd IP-netwerk ontwikkelt dat met hoge kwaliteit en tegen lage kostprijs geschikt is voor voice, data, videoconferencing, web-to-phone en multi media on demand. Het succes van dergelijke ondernemingen noodzaakt de traditionele ondernemingen tot nieuwe investeringen en ingrijpende veranderingen in hun bedrijfsvoering. Dat kost tijd en doet ook pijn. Daarom zijn structurele veranderingen in de economie de komende jaren oneindig veel relevanter dan de vraag of de economie volgend jaar nu met 3% of met 2,75% groeit. daarover mogen de economen van de planbureaus zich druk maken. De ondernemers van de nieuwe economie (vaak twintigers en jonge dertigers) trekken ondertussen hun eigen plan.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.