Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
29 november 1999
 

[Veilinghal]
[ABN AMRO]
[BOL]
[PC Thuis]
[V & L informatica]
[TopCarrieres]

De Financiële Consument

door Peter van der Tuin. Bijdrage: Kapé Breukelaar.

In de vorige aflevering van deze rubriek hebben wij stilgestaan bij de behandeling van de spaarverzekering gekoppeld aan de hypotheek onder het nieuwe belastingstelsel. Hoewel deze spaarverzekering is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing, blijken de voorwaarden voor veel financiële consumenten uitermate ongunstig.

Zo bent u straks volgens het nieuwe belastingstelsel verplicht om met de opbrengst van de spaarverzekering uw hypotheek af te lossen en kunt u dat geld ook niet meer fiscaal voordelig opnemen. Wat zijn de alternatieven?

Hypotheekproblemen (II)

De populaire spaarverzekering gekoppeld aan de hypotheek lijkt onder het nieuwe fiscale stelsel weinig aantrekkelijk. In de overgangsregels is bepaald dat u nog tot uiterlijk 31 december 2002 de keuze heeft om de polis al dan niet te koppelen aan de lening. De koppeling van de polis aan de lening leidt ertoe dat u geen belasting betaalt over de waarde van de polis. Tegelijkertijd bent u echter verplicht om uit de opbrengst van de polis de lening te zijner tijd af te lossen. Dit is een goede oplossing als uw polis pas een paar jaar loopt en u ten tijde van de uitkering van de polis een flink lager inkomen heeft, waardoor u niet meer op de renteaftrek zit te wachten. Als dit niet voor u geldt, dan zijn er andere oplossingen denkbaar.

Besluit u de spaarverzekering los te koppelen van uw hypotheek, dan zal de waarde van de polis jaarlijks belast worden met 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Deze wordt berekend over de gemiddelde waarde van de verzekering. De einduitkering kunt u vervolgens zonder verdere belastingheffing incasseren. Een voorwaarde is wel dat u de verzekering op de normale wijze laat aflopen en dus niet overgaat tot afkoop van de polis. Het afkopen van de polis zal ertoe leiden dat het tot 31 december 2002 opgebouwde rendement binnen de polis wordt belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52 procent. Wie dus weinig rendement heeft opgebouwd kan overwegen de polis alsnog af te kopen en de waarde van de polis zelf te beleggen. De meeste polissen kennen echter een flinke opgebouwde waarde.

U kunt besluiten de polis onder te brengen in Box 3 van het nieuwe fiscale stelsel en dus niet te koppelen aan uw hypotheek. U moet er dan rekening mee houden dat de nu geldende vrijstelling voor de polis straks in mindering wordt gebracht op de vrijstelling van de kapitaalverzekering eigen woning. Per saldo lijkt dit een dure oplossing. De voordelen komen echter aan het eind van de looptijd van de verzekering, als de polis tot uitkering komt. De opbrengst van de polis krijgt u direct in handen, zodat u er mee kunt doen wat u wilt. Bovendien is de waarde van uw woonhuis waarschijnlijk flink gestegen, zodat de bank geen of slechts een beperkte aflossing op de lening vereist. Dat betekent dat u de hypotheekrenteaftrek in stand houdt en dus blijft profiteren van de fiscale voordelen. Met name als uw polis binnen nu en 15 jaar zal gaan uitkeren is het verstandig goed te bekijken of u de verzekering kunt loskoppelen van de lening.

Wie een nieuwe hypotheek wil sluiten moet zich afvragen of andere hypotheekvormen niet aantrekkelijker zijn dan een spaar- of levenhypotheek. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een hypotheek die wordt afgelost uit de waardeopbouw van een beleggingsrekening. In vergelijking met de hypotheek op basis van een levensverzekering bent u veel flexibeler in het doen van tussentijdse opnames en op de lange termijn behoudt u de volledige renteaftrek. Weliswaar betaalt u jaarlijks 1,2 procent aan vermogensrendementsheffing over de waarde van de beleggingen, maar door lagere kosten van een beleggingsrekening in vergelijking met de verzekering verdient u de belasting weer helemaal terug.

Heeft u al een lopende hypotheek op basis van een levensverzekering, dan zal het loskoppelen van de lopende spaarverzekering van de hypotheek waarschijnlijk een aantrekkelijk alternatief zijn.

Weliswaar kost dit jaarlijks een extra belastingheffing van 1,2 procent over de waarde van de polis, maar vanaf de einddatum blijft u profiteren van de hypotheekrenteaftrek en bent u niet verplicht om met de opbrengst van de polis de lening af te lossen. Dit speelt met name als uw polis al enige jaren geleden is gesloten en de uitkeringsdatum niet meer dan circa 15 jaar op zich laat wachten. Moet u binnenkort een nieuwe hypotheek sluiten, neem dan een hoge lening, want al het eigen geld dat u in de toekomst in uw huis heeft zitten krijgt u er pas weer uit als u het huis gaat verkopen.

Spaarverzekeringen en levensverzekeringen loskoppelen van de hypotheek kan zeer lucratief zijn. Raadpleeg uw hypotheekadviseur.

FOTO: ARCHIEF


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.