Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

maandag
29 november 1999
 

[CMG]
[Yess]
[Scoot]
[BOL]
[EUBOS.NL]
[Compu'Train]
[Euromatch/Brunel]
[Eurocard/Mastercard]
[Klik hier naar Matra Nortel]
[Belastingdienst]
[ABN AMRO]

Plezierjacht moet betalen

door Sjuul Paradijs - AMSTERDAM, maandag

Alle eigenaren van boten die langer zijn dan zes meter en een oppervlakte van minimaal twaalf vierkante meter hebben, moeten minimaal ƒ150 per jaar waterbelasting gaan betalen.

Dat blijkt uit het nog vertrouwelijke advies van een zwaarwichtige commissie onder leiding van de VVD'er Jan Kamminga, commissaris van de Koningin in Gelderland.

 

Watersporters met een pleziervaartuig van 10 tot 25 meter en met een oppervlakte van 12 tot 35 vierkante meter betalen ƒ250, terwijl bezitters van schepen langer dan 15 meter met een oppervlakte van 60 tot 100 vierkante meter voor 500 gulden worden aangeslagen.

Eigenaren van roei- en visboten (met een maximumlengte van vier meter en een oppervlakte tot twaalf vierkante meter), kano's en surfplanken kunnen opgelucht ademhalen, want van hen zal geen belasting worden geheven.

Stickers
Voor de huidige vloot van zeil- en motorschepen op de Nederlandse wateren moet een stickersysteem worden ingevoerd, zo adviseert de werkgroep-Kamminga. De stickers, ter waarde van de ƒ150, ƒ250 en ƒ500, zullen onder meer via de jachthavens en de ANWB worden verkocht.

Voor nieuwe pleziervaartuigen die van de hand gaan, moet er een houderschapssysteem komen, waardoor er ook meteen een registratie plaatsvindt.

De praktijk is vergelijkbaar met de situatie op de weg, waar ook alle auto's centraal worden geregistreerd. De ANWB en de Rijksdienst voor het Wegverkeer hebben zich inmiddels bereid getoond om hiervoor offerte uit te brengen.

Uiteindelijk zal volledig op het houderschapssysteem worden overgestapt. Overigens is controle op zwart-geldaankopen in de watersport met dit nieuwe registratiesysteem beter mogelijk.

De commissie-Kamminga gaat ervan uit dat er in totaal 200.000 pleziervaartuigen in Nederland varen. In watersportkringen was en is er massaal verzet tegen het invoeren van de belasting.

De nieuwe vaarbelasting, die volgens Kamminga snel kan worden ingevoerd, zal naar verwachting ƒ50 à ƒ60 miljoen opleveren. Dat is fors minder dan waarop het kabinet hoopte. In 1998 gingen de paarse partijen PvdA, VVD en D66 uit van een opbrengst van ƒ80 miljoen.

De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, Hiswa, ANWB, VNG en Stichting Natuur en Milieu, stelt als voorwaarde aan de invoering van de omstreden vaarbelasting dat de helft naar maatschappelijke doelen in de watersportsector moet terugvloeien. Met het geld kan bijvoorbeeld worden gebaggerd bij jachthavens, slib worden afgevoerd en kunnen beschoeiingen worden hersteld.

Controle
De Nederlandse jachthavens worden in de eerste plaats verantwoordelijk voor de controle op de nieuwe belasting. Booteigenaren met een vaste ligplaats in een jachthaven worden verplicht de sticker op te plakken, terwijl er voor passanten alleen plaats is als er een sticker op de boot zit of als duidelijk is dat er houderschapsbelasting is betaald. Als bij controle door de (water)politie blijkt dat er geen belasting is betaald, gaat de boot- of scheepseigenaar op de bon.

Kamminga benadrukt dat zonder medewerking van de watersportsector er geen vaarbelasting kan worden ingevoerd. Omdat de helft naar doelen in de sector gaat, hebben jachthavens er belang bij om volop mee te werken.

Naar verluidt zou de vondst van Kamminga om de watersportsector te laten profiteren van de vaarbelasting op een gunstige ontvangst van staatssecretaris Vermeend (Financiën) kunnen rekenen. De oud-VVD-voorzitter is er bovendien in geslaagd om zowel de watersportsector als de milieubeweging op één lijn te krijgen.

De enige tegenvaller voor de bewindsman is de opbrengst. Dat is ook de formele reden waarom vertegenwoordigers van Financiën in de werkgroep een aantekening bij de conclusie hebben gemaakt. Daar staat weer tegenover dat op invoering van de vaarbelasting op korte termijn niet meer werd gerekend. In het verleden schoot de Raad van State al twee keer voorstellen tot invoering af.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.