Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

donderdag
25 november 1999
 

[CMG]
[EUBOS.NL]
[Euromatch/Brunel]
[Compu'Train]
[Yess]
[BOL]
[Klik hier naar Matra Nortel]

Jongeren pakken zelf
zinloos geweld aan

door Mascha Kramer - DEN HAAG, donderdag

Jongeren kunnen zelf ideeën aandragen om zinloos geweld tegen te gaan, die prompt in praktijk worden gebracht. Onder het motto 'Respect' gaat in januari volgend jaar een nationale campagne naar Amerikaans voorbeeld van start. Rotterdam en Den Bosch zijn de eerste steden waar de campagne wordt gehouden, binnen drie jaar kunnen alle Nederlandse jongeren eraan meedoen.

In de Verenigde Staten is de zogenoemde Nationale Campagne tegen Geweld, die sinds 1991 loopt, een succes. In acht jaar tijd werden meer dan 30.000 suggesties door en voor de kansarme jeugd aangedragen.

Eerder dit jaar werd in de VS bekend gemaakt dat het geweld in 1998 met zeven procent was afgenomen, de beste resultaten tot nog toe. De campagne wordt onder auspiciën van de regering-Clinton gehouden en krijgt financiële steun van zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Hoogstandjes
"Als Nederlandse scholieren net zo inventief zijn als hun Amerikaanse collega's, dan kunnen we mooie projecten verwachten", stelt woordvoerder Koos Michilsen van de Nationale Stichting tegen Geweld, die in juli werd opgericht. "We zijn daar gaan kijken en vooral op lokaal niveau zijn er hoogstandjes geleverd. Dat kinderen dat zelf hebben gedaan, maakt het allemaal extra leuk."

In Nederland is het streven zoveel mogelijk jongeren tussen 12 en 17 jaar aan te spreken, de doelgroep waarin zich veel slachtoffers, maar ook een groot aantal daders van zinvol geweld, bevinden.

De Nationale Stichting tegen Geweld, onder voorzitterschap van MKB Nederland-directeur Guus Broos, zal lesmateriaal op Amerikaanse leest op middelbare scholen verspreiden. Daarmee worden circa 60.000 jongeren op 76 scholen bereikt.

De kosten van de campagne en de uitvoering van de suggesties, die door professionals zullen worden begeleid, bedragen in totaal 5 miljoen gulden. Dit bedrag wordt bijeengebracht door onder meer de ministeries van Justitie, van Binnenlandse zaken, van Onderwijs en Cultuur, diverse charitatieve instellingen en het bedrijfsleven. Alle ideeën worden door een gemeentelijk forum, waarin ook scholieren plaatsnemen, gekeurd.

Het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat, waarvan burgemeester Deetman van Den Haag voorzitter is, heeft het project geadopteerd. Op Deetmans verzoek begint het project in Rotterdam en Den Bosch.

De Nationale Stichting tegen Geweld, die volgende maand haar eerste kantoor in Den Bosch opent, staat in nauw contact met de Amerikaanse moederorganisatie. Het Nederlandse initiatief wordt als pilot gezien; zijn de resultaten ook hier naar behoren, dan gaat het project Europa in.

Overigens is ook lesmateriaal ontwikkeld voor drie jongere groepen: 5- en 6-jaar, 8- en 9-jarigen en 12- en 13-jarigen. In een latere fase van de campagne wordt getracht jongeren te benaderen die buiten de boot dreigen te vallen omdat zij voortijdig met school stoppen. Ze kunnen hulp krijgen bij het oprichten van een eigen bedrijf, maar moeten dan wel eerst zelf een idee indienen.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.