&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
dinsdag
9 november 1999

Veiligheid

De onrust over de veiligheid rond Schiphol houdt aan. Een uitgelekt rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) stelt dat Schiphol tijdens de nacht de vliegtuigen toestaat te landen bij sterke zijwind waardoor de veiligheid in het geding is.

De kritiek uit het NLR-rapport is ernstig. De zijwind die Schiphol toestaat, overschrijdt de internationale normen.

Overdag kan Schiphol goed uit de voeten met het uitgebreide banenstelsel. Omdat 's nachts vanwege de geluidsnormen sommige banen niet gebruikt worden, wordt uitgeweken naar banen waar de zijwind sterk is.

Bij zo'n nachtelijke landing is al eens een Transavia-toestel van de baan geraakt.

Verantwoordelijk minister Netelenbos probeert de onrust de kop in te drukken. De veiligheid van Schiphol is niet in het geding, aldus de minister. Zij wijst erop dat op andere vliegvelden nog krachtiger zijwinden zijn toegestaan.

Maar daarbij gaat de minister te gemakkelijk voorbij aan kritiek van vliegers, de NLR en ook de Luchtvaartinspectie. Als vanuit die kringen zulke zware kritiek is op het veiligheidsbeleid van Schiphol, moet de minister dit ernstig opnemen.

Alleen met gefundeerde argumenten is zekerheid te geven over een onderwerp dat iedereen aangaat, de veiligheid van Schiphol.


Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangen- gemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang.

Artikel 3 der Statuten

Gênant

Er is terecht breed verzet gerezen tegen het plan in de gemeente Heerlen om zogenaamde "minimawinkels" op te richten waar mensen met een laag inkomen met subsidie van de overheid levensmiddelen kunnen kopen waarvan de houdbaarheidsdatum op het punt staat te verlopen.

In feite komt het plan er op neer om de minima bijna verrot eten te slijten waarvoor verder toch geen belangstelling meer bestaat. Een gênant plan dat volstrekt onwenselijk de minima stigmatiseert en een tweedeling in de maatschappij teweegbrengt.

Het is ook onnodig. Waar de minima het financieel moeilijk hebben zijn er tal van regelingen, bedoeld om hen individueel te helpen zoals de huursubsidie, de (individuele) bijstand en de regeling tot kwijtschelding van lokale lasten. Er is hiervoor de laatste jaren ook meer geld uitgetrokken.

Al deze voorzieningen hebben als voordeel boven het Heerlense plan dat die het gewoon maatschappelijk functioneren van de minima mogelijk maken en de minima zelf niet veroordelen tot het vragen van aalmoezen, wat absoluut niet van deze tijd is.

Het voorstel uit Heerlen behoort dan ook op de plek terecht te komen, waar alle overbodige stukken belanden, namelijk in de prullenbak.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[Financiën]

[Xtra]