Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

dinsdag
9 november 1999
 

[Euronet]
[Tele2]
[NWI Officiele huizenkrant]
[V & L informatica]
[Belastingdienst]
[BOL]

Jorritsma voert druk
kabelsector fors op

Van onze parlementaire redactie - DEN HAAG, dinsdag

Minister Jorritsma (Economische Zaken) zet de Nederlandse kabelsector onder grote druk om nog dit jaar tot harde afspraken te komen over de komst van een standaard-decoder voor de doorgifte van vele soorten beeld en informatie in Nederlandse huishoudens en bedrijven.

De bewindsvrouw vindt dat op dit gebied absoluut geen tijd meer verloren mag gaan, omdat ons land de voorsprong die het op kabelgebied heeft opgebouwd snel dreigt te verliezen.

Tijdens de presentatie van een rapport over de concurrentiekracht van Nederland hamerde de bewindsvrouw gisteren op het grote belang van de kabel voor ons land en dat Economische Zaken snel met de sector om de tafel wil.

"Nederland is ten opzichte van een groot aantal andere westerse landen verreweg het dichtst bekabeld. We hebben op dat gebied echt goud in handen, maar gebruiken het eigenlijk alleen voor televisie. Er is een groot gevaar dat we er lood en oud ijzer van maken als we de mogelijkheden niet snel uitbreiden. Dat is doodzonde", aldus Jorritsma.

"Wanneer er niet snel afspraken met onder meer de Vecai komen over een standaard-decoder dreigen de ether en de satelliet de kabel voorbij te streven", zo waarschuwde de bewindsvrouw, die vindt dat absoluut moet worden voorkomen dat een strijd ontstaat tussen verschillende soorten decoders.

"We hebben bij de chipper en chipknip gezien wat dat oplevert: een mislukking. Die fout mogen we niet maken, dus ga ik met druk en stoom het overleg met de kabelsector in."

Jorritsma wil het liefst nog voor de presentatie van haar belangrijke kabelnota eind dit jaar stevige resultaten zien. Wachten op een Europese standaard ziet ze niet zitten. "Dat kan nog jaren duren, dus kunnen we beter zelf de toon zetten", zo stelde de minister, die aangaf niet te zullen aarzelen persoonlijk in te grijpen als het overleg met haar ambtenaren vastloopt. "Als dat nodig is zal ik dat zeker doen. Ik ken de sector, want tot nu toe duurde alles langer dan gedacht."

De regelmatig gehoorde roep om een financiële bijdrage van de overheid om een snelle en brede lancering van de standaard-decoder mogelijk te maken omschreef de minister als 'flauwekul'. "De markt kan het heel goed zelf. De kosten zijn niet het probleem, maar wel het feit dat er geen standaard is."

Tijdens de presentatie van de 'Toets op het Concurrentievermogen' bleek gisteren dat Nederland naast de kabel ook op een groot aantal andere zaken nog veel moet veranderen om in de westerse wereld een belangrijke speler te blijven.

Jorritsma hamerde gisteren nog eens op het grote probleem van de veel te lage arbeidsparticipatie in ons land. "De werkloosheid is enorm laag en het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest, maar tegelijk staat nog steeds een op de drie mensen tussen 18 en 65 aan de kant".

De bewindsvrouw wees vooral op de nog veel te kleine inkomensverschillen tussen werken en niet werken. "Iemand die vanuit een uitkering een baan accepteert gaat er gemiddeld maar 8 procent op vooruit, terwijl dit verschil in andere landen vier tot vijf keer zo groot is", zo stelde de bewindsvrouw.

Ook eerder stoppen met werken is in Nederland nog steeds te aantrekkelijk en levert doorgaans slechts een inkomensdaling van zo'n 9 procent op tegen een halvering in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Jorritsma wil naast ouderen ook veel meer allochtonen aan de slag. De bewindsvrouw denkt daarbij vooral aan het stimuleren van extra onderwijs op lage leeftijd en het tegengaan van vervroegd schoolverlaten.

Een ander punt van zorg zijn de in Nederland achterblijvende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl tevens forse extra impulsen nodig zijn om de Nederlandse ICT-sector een rol van belang te laten spelen.

Ook de toegang tot de kapitaalmarkt kan in Nederland nog flink verbeterd worden. Zo blijkt dat de Amsterdamse effectenbeurs duidelijk strengere toelatingseisen stelt dan in andere landen het geval is en dat de zeggenschap van aandeelhouders achter blijft. Tevens is nog steeds sprake van een groot onbenut potentieel aan zogenaamde 'informal investors' die startende ondernemers van een beginkapitaal kunnen voorzien.

 


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.