Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsLink
NieuwsFocus
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 
 

dinsdag
9 november 1999
 

[Euronet]
[NWI Officiele huizenkrant]
[Tele2]
[BOL]
[Belastingdienst]
[V & L informatica]

Belastingplan 2001 doet
consument op rem trappen

door René Lukassen - AMSTERDAM, dinsdag

De nieuwe belastingplannen van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (Financiën) leiden onder consumenten tot een afwachtende houding. Eenderde is gezien de voorgenomen belastingherziening in 2001 momenteel niet geïnteresseerd in de 'aanschaf' van spaarproducten als spaarrekeningen, spaarloonregelingen, lijfrentes of kapitaalverzekeringen. Eén op de tien Nederlanders sluit nu zelfs even geen hypotheek af, zo blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd.

Delta Lloyd liet het onderzoek eind oktober uitvoeren, om in kaart te brengen tot in hoeverre particulieren op de hoogte zijn van de voorgenomen belastingherziening en de mate waarin die hun eigen financiële situatie beïnvloedt. ruim 780 mensen werden daartoe telefonisch vragen gesteld.

Eenderde van de ondervraagden bleek helemaal niet op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Onder degenen die dat wél waren, bestonden volgens Delta Lloyd veel misverstanden over de gevolgen van de voorgenomen plannen.

Zo zei ongeveer een kwart van de ondervraagden te verwachten dat het belastingplan geen gevolgen heeft voor hun spaarloonregeling. Dertig procent verwacht geen gevolgen voor kapitaalverzekeringen en 22 procent denkt dat er niets zal veranderen voor lijfrenteproducten. Het nieuwe belastingplan zal echter juist bij deze producten de fiscale faciliteiten sterk beperken.

Andersom komt echter ook voor. Zo verwacht éénvijfde van de ondervraagden dat het belastingplan gevolgen heeft voor de aftrek van hypotheekrente. Juist die hypotheekrente-aftrek blijft bij de belastingherziening echter buiten schot.

Opmerkelijk in dit verband is dat ongeveer 13 procent van de ondervraagden stelt in verband met de voorgenomen belastingherziening géén hypotheek meer af te zullen sluiten. Eind vorige week bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat het bedrag waarvoor aan hypotheken is afgesloten in het derde kwartaal van dit jaar fors is gegroeid.

Tussen begin juli en eind september van dit jaar werd voor bijna ƒ50 miljard aan woninghypotheken ingeschreven, 44 procent meer dan in het derde kwartaal van 1998. Nog nooit eerder werd voor zo'n hoog bedrag ingeschreven in één kwartaal.

Ook het aantal hypotheken bereikte een nieuw record, met 183.000, evenals het gemiddelde hypotheekbedrag (ƒ266.000, 12 procent meer dan in het derde kwartaal van 1998).

"Het CBS baseert zich op cijfers van bij het kadaster ingeschreven hypotheken", aldus directeur Marketing en Verkoop Jim de Boer van Delta Lloyd Leven. "Het gaat dan om hypotheken die maanden geleden al zijn afgesloten. Onze cijfers hebben betrekking op de situatie na 14 september, nadat de nieuwe belastingplannen werden aangekondigd." Het effect van die plannen zou in de cijfers van het CBS nog niet tot uitdrukking zijn gekomen.

Meer dan de helft van de door Delta Lloyd ondervraagden is overigens van mening dat de nieuwe belastingplannen van Zalm en Vermeend geen gevolgen hebben voor hun huidige hypotheek. Ongeveer 16 procent denkt dat de fiscale aftrek door de plannen wél minder gunstig wordt.

Bijna 10 procent van de ondervraagden geeft aan door de belastingherziening bepaalde producten juist wél af te zullen sluiten. Sparen, beleggen en groenfondsen worden daarbij het meeste genoemd. 60 procent stelt echter dat de nieuwe belastingplannen géén stimulans zijn om bepaalde financiële producten te kopen.

De Boer zelf was vooral verrast over de hoeveelheid misverstanden die over de nieuwe belastingplannen bestaat. "Uit het onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan aanvullende informatie." Met name tussenpersonen zouden daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Delta Lloyd één van de grootste intermediairmaatschappijen van Nederland zal in overleg met die tussenpersonen "instrumenten" ontwikkelen om in de informatie-behoefte te voorzien, aldus De Boer.

JIM DE BOER
... aantal misverstanden is groot ...

FOTO: RICHARD MOUW


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.