Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsFocus
Reiswereld
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
Huizen
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[De Financiële Telegraaf]
[Nederland]
 

 


zaterdag
23 oktober 1999

 


[Tele2]
[Topcarriere]
[BOL]
[V & L informatica]
[Oce]
[NWI Officiele huizenkrant]

Aandeelhouder heeft nog
steeds weinig te zeggen

DEN HAAG, zaterdag

Het is nog steeds droevig gesteld met de zeggenschap van aandeelhouders. Het gemiddelde rapportcijfer dat de Vereniging van Effectenbezitters Nederlandse beursfondsen geeft voor 'corporate governance' blijkt in een jaar tijd mondjesmaat te zijn gestegen van 4,3 naar 4,4. Niettemin telt de ranglijst enkele opvallende stijgers.

Het is voor de tweede keer dat de VEB het zeggenschapsbeleid van de AEX-fondsen onder de loep neemt. Vooral de gangbare praktijk waarin aandelen bij een administratiekantoor worden ondergebracht, dat vervolgens certificaten zonder stemrecht uitbrengt, is de vereniging al jaren een doorn in het oog.

"Dat vindt je alleen in Nederland terug", aldus VEB-directeur Peter Paul de Vries. "Als je dat in het buitenland uitlegt, vallen mensen van hun stoel van verbazing." Door rapportcijfers te geven maakt de VEB de ondernemingen ondanks de enorme variëteit aan beschermingsconstructies onderling vergelijkbaar.

ABN Amro, ASML en ING hebben in vergelijking met vorig jaar belangrijke verbeteringen geboekt. De laatstgenoemde fondsen hebben hun voorheen wel erg ruime emissiemachtiging ingeperkt. "Het aandelenkapitaal kon eerst bijna worden verdubbeld zonder terug te hoeven gaan naar de aandeelhouders", aldus De Vries. "Daarmee hadden de raden van bestuur vrij spel met fusies of overnames." ASML verdient daarom nu een 6,3 (1998: 4,6), en ING een 2,7 (was 1,8).

ABN Amro heeft volgens De Vries "echt een forse stap" gezet. Via de certificatie van preferente aandelen had het administratiekantoor eerder meer dan de helft van het stemrecht op aandeelhoudersvergadering. "Dat betekende dat je daar niet meer naar toe hoefde", aldus De Vries. Inmiddels is het stemrecht van het administratiekantoor teruggebracht tot 2,5%. ABN Amro, vorig jaar 'goed' voor een 2,1, krijgt daarmee een 4,3 van de VEB-schoolmeesters. Geen voldoende dus, maar desalniettemin is ABN Amro het hoogst geklasseerde financiële concern.

Formeel gezien gaat de trofee voor de grootste stijger naar Hoogovens, dat na de fusie met British Steel (waardoor het brandpunt van de handel zich naar Londen zal verplaatsen) echter uit de AEX-index zal verdwijnen. Als een van de best beschermde beursfondsen haalde het staalconcern vorig jaar niet meer dan een 2.

De Vries: "Maar door de fusie met British Steel heeft een aanpassing aan de Britse structuur plaatsgevonden. De enorme opeenhoping van beschermingsconstructies is overboord gezet. Dat geeft het verschil tussen de Nederlandse en de Angelsaksische cultuur heel goed aan." De combinatie Hoogovens/British Steel (dat verder gaat onder de veelzeggende naam Corus) verdient hiermee een 6,7.

Van de overige 24 onderzochte ondernemingen behalen slechts zes een voldoende, te weten Elsevier (6,7), Heineken (6,6), Philips (6,3), ASML (6,3), Akzo Nobel (6,2) en Koninklijke Olie (5,9). Helemaal onderaan bungelen Numico (2,5), Vendex (2,2) en Wolters Kluwer (2,2).

De door het bedrijfsleven toegezegde zelfregulering op het gebied van zeggenschap heeft dan ook gefaald, concludeert de VEB. "Hiermee is aangegeven dat het tijd is voor wettelijke maatregelen", stelt De Vries. "Alleen de makkelijke en niet-controversiële aanbevelingen van het rapport van de commissie Peters dat drie jaar geleden op verzoek van de effectenbeurs de transparantie van fondsen onderzocht, red. zijn opgevolgd. Zoals het bevorderen van een goede communicatie met analisten."

Later dit jaar krijgen ook de Midkap- en overige fondsen op het Damrak een rapportcijfer toebedeeld. De VEB pleit alvast voor het afschaffen van certificering.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.