&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
zaterdag
18 september 1999

Willekeur

In weinig diplomatieke taal heeft staatssecretaris Remkes de gemeentelijke welstandscommissies bekritiseerd. Willekeur, arrogantie en eigenwijs zijn enkele van de verwijten.

Remkes laat het niet bij woorden. Hij wil de commissies hard aanpakken. De vergaderingen moeten openbaar worden; er komen zoveel mogelijk objectieve criteria en veel meer bouwwerken worden vrijgesteld van vergunningen.

Als Remkes de bedoeling heeft om in één klap zijn populariteit onder de bevolking fors op te krikken, dan is hij bij deze geslaagd. De ergernis binnen Nederland over de welstandscommissies is namelijk bijzonder groot.

Bijna iedereen is wel eens geconfronteerd met onbegrijpelijke afwijzingen van bouwplannen, met ambtelijke willekeur en het feit dat de commissieleden geen enkele openheid betrachten.

Daarom is het hard nodig dat de welstandscommissies een deel van hun ondemocratische macht inleveren.

Natuurlijk zullen de plannen van Remkes op verzet stuiten. Gemeenten en de welstandscommissies geven niet graag hun macht uit handen.

Aan de staatssecretaris is nu de taak om voet bij stuk te houden. De macht van de welstandscommissies is doorgeschoten en daar moet een einde aan komen.


Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangen- gemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang.

Artikel 3 der Statuten

Onzalig

Het kabinet heeft gisteren terecht niets heel gelaten van het onzalige plan van de ministers Netelenbos en Pronk om de maximumsnelheid op alle autowegen in de Randstad en Brabant overdag te beperken tot 100 kilometer per uur, en om die 's avonds te laten zoals die is, veelal 100 en soms 120 km per uur.

Dat voorstel was een verkeerde uitleg van het regeerakkoord, waarin al een mislukte poging was gedaan de PvdA-wens tot beperking van de snelheid in de Randstad te combineren met de VVD-wens om die eigenlijk tot 120 km te verhogen.

De twee PvdA-ministers wilden nu wel de wens van hun partij verwezenlijken, maar verdonkeremaanden de VVD-inbreng omdat die te veel zou kosten. Terecht hebben de andere ministers daar een stokje voor gestoken. Het was politiek een onevenwichtig voorstel en inhoudelijk onzin.

Er is onvoldoende reden de snelheid te verminderen op de enkele plaatsen waar nu nog 120 kilometer per uur kan worden gereden. Dat belet de (zeker voor het commerciële verkeer) noodzakelijke doorstroming. Voor een nuttiger gebruik van de snelwegen is een algemene optrekking naar 120 km 's nachts juist wenselijk.

Daarbij komt dat een verdere beperking van de snelheid op het hoofdwegennet moeilijk controleerbaar is en de toch al bestaande irritaties op de weg zal vergroten. Het tegendeel ligt meer voor de hand.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[Financiën]

[Xtra]