Voorpagina
Nieuwsarchief
Xtra
El Cheapo
NieuwsFocus
Reiswereld
Vacatures
Auto
Weer
QuickLink
Reageer!
QuickAlert
NetMail
ChatWeb
Interman
Autovisie
Privé
Mijn TelegraafNet
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[Financiën]
[Nederland]
 

 


zaterdag
18 september 1999

 


[Autosite]
[BOL, voor al uw boeken]
[ING bannerwedstrijd]

Dividendbeleid goed voor
hoogrenderende aandelen

door PETER VAN DER TUIN - AMSTERDAM, zaterdag

Volgens het Belastingplan voor de 21e Eeuw kan dividend op aandelen vrijwel netto worden genoten, al blijft de nu bestaande voorheffing van 25% wel bestaan. Het ligt voor de hand dat de belangstelling voor aandelen, die een hoog dividend geven, daarom zal toenemen. Dat zou met name een aardige impuls kunnen worden voor die aandelen op de lokale markt van de beurs die een hoog dividendrendement geven.

Het dividend wordt nu door de meeste belastingplichtigen met een vies gezicht aangepakt. Eerst wordt al meteen 25% voorheffing ingehouden op dat dividend en wat overblijft wordt bij het inkomen opgeteld. Mensen met een hoog inkomen betalen daar dan soms tot 60% belasting over, zodat er van het uitgekeerde dividend netto niet veel meer overblijft. Stel dat een bedrijf 4% dividend geeft, dan verdwijnt al 25% daarvan, dus 1% van die 4%, meteen richting fiscus. Uiteindelijk houdt men daar nu dus nu in dit geval slechts 1,6% netto van over.

Wie in een lagere belastingschijf valt houdt natuurlijk meer over en nu geldt ook nog steeds een dividendvrijstelling van ƒ1000 per persoon of ƒ2000 per al dan niet gehuwd stel. De dividendvrijstelling gaat echter vervallen en wordt vervangen door de regeling dat per persoon geen vermogensrendementsheffing hoeft te worden betaald over de eerste ƒ37.463 van het totaal vermogen. Beleggingen in 'groenfondsen' zijn ook van die heffing vrijgesteld.

Verrekend
Als alle plannen doorgaan zoals gepresenteerd door staatssecretaris Vermeend is er straks nog wel een voorheffing van 25% (artikel 9.2) maar die kan in dit geval verrekend worden met de vermogensrendementsheffing (artikel 7.8). De dividendbelasting wordt dan dus een voorheffing op de vermogensrendementsheffing. Dit komt er op neer dat het dividend in feite vrijwel netto wordt voor de belastingplichtige ontvanger. Vrijwel, omdat het ontvangen dividend kan meetellen voor het vermogen en over het met het dividend aangegroeide vermogen moet dan wel de vermogensrendementsheffing van 1,2% worden afgerekend. Wie het dividend opsoupeert vóór 31 december heeft daar natuurlijk geen last van.

Een voorbeeld: iemand heeft ƒ100.000 aan vermogen (na verrekening van de vrijstelling) zowel aan begin als eind van het jaar. Dan is te betalen aan vermogensrendementsheffing 30% van 4% van ƒ100.000 = ƒ1200. Hij ontvangt bijvoorbeeld 5% dividend, dus ƒ5000. Daarop wordt meteen weer 25% ingehouden, dus ƒ1250. Hij hoeft slechts ƒ1200 te betalen aan vermogensrendementsheffing en krijgt dus de teveel betaalde ƒ50 (ingehouden ƒ1250 minus verschuldigde ƒ1200) terug van de fiscus. De rest van het dividend, dus ƒ3750, is in dit geval geheel onbelast dus netto. Wie een klein vermogen heeft (dus minder dan ƒ37.463), niet automatisch een aangiftebiljet krijgt toegestuurd en toch te maken heeft met inhouding van dividendbelasting, moet die zelf terugvragen bij de fiscus.

"We denken dat met name particuliere beleggers meer aandacht krijgen voor tal van aandelen op onze lokale markt in Amsterdam", zegt René Lokenberg, hoofd research bij Van der Hoop Effektenbank in Amsterdam. "We hebben het onderzocht en het bleek dat ongeveer eenderde van de 100 fondsen die wij volgen een dividendrendement geeft boven de forfaitaire 4% van de rendementsheffing. Te denken valt aan bedrijven als Ballast-Nedam (9,5%), Crown van Gelder (6,3%), Wessanen (6%) of Gamma Holding (6,1%). Dat zijn althans de rendementen over 1999 zoals wij die schatten. Het moet daarbij wel gaan om contant dividend. Je weet natuurlijk niet of die percentages in komende jaren gehandhaafd blijven. Maar zoals de situatie nu is maak je dus meer rendement dan de 4% die de fiscus hanteert."

Meer aantrekkingskracht
Een analist van IRIS, de research-organisatie van Rabo en Robeco, meent eveneens dat de hogerrenderende aandelen aan aantrekkingskracht zullen winnen. "Maar met aandelen loop je wel altijd ook neerwaarts risico. Het gaat altijd om de afweging rendement versus risico en je zou kunnen zeggen dat het belastingplan de mensen meer in de richting van risicodragende beleggingen drijft. Maar of dat heel snel gaat gebeuren moeten we maar afwachten. Als de rente omhoog gaat wordt het immers ook weer lucratiever om in obligaties te beleggen."

Beide beleggingsexperts vinden wel dat de nadruk voortaan meer op het pure beleggen komt te liggen. "De belegger wordt straks niet meer afgeleid door fiscale toeters en bellen. De vraag rijst natuurlijk of bedrijven hun traditionele dividendbeleid handhaven. Omdat het dividend straks netto genoten kan worden kan men met iets lagere dividenduitkeringen toe en de rest van het beschikbare winst inhouden voor extra expansie van het bedrijf. Dat is weer gunstiger voor de belegger. En de aantrekkingskracht van onbelast stockdividend vervalt helemaal. Maar dat was toch al een sigaar uit eigen doos", aldus de IRIS-analist."


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.