De Telegraaf-i [] VoorpaginaDe Telegraaf-i [] ArchiefDe Telegraaf-i [] XtraDe Telegraaf-i [] Reactie-RedactieDe Telegraaf-i [] ReiswereldDe Telegraaf-i [] NieuwsFocusDe Telegraaf-i [] VacaturesiteDe Telegraaf-i [] AutositeDe Telegraaf-i [] Weersite
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[Financiën]
[Nederland]
 

 


zaterdag
21 augustus 1999

 


[Quicklink]
[Postbank]
[Primafoon]
[Postbank Aandelenfonds]
[BOL, voor al uw boeken]
[Dell]
[CMG]

Varken geschikt als orgaandonor

door Denise Hoogland - AMSTERDAM, zaterdag

De transplantatie van varkensorganen naar mensen is mogelijk minder gevaarlijk dan eerder werd verondersteld. Varkens zouden zelfs wel eens dé geschikte kandidaten kunnen zijn om het wereldwijd schrijnende tekort aan donororganen op te vangen.

Dat stellen onderzoekers van het Britse biotechnologiebedrijf Imutran, onderdeel van het Zwitserse farmaceutisch concern Novartis, in het gisteren verschenen nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De opmerkelijke conclusies zijn gebaseerd op een twaalf jaar geleden gestart onderzoek onder 160 patiënten die allen weefsel ontvingen van varkens. Géén van de personen bleek in deze periode te zijn geïnfecteerd met een varkensvirus.

Het virus waarnaar werd gezocht, dat met een woord Porcine Endogenous Retrovirus, kortweg PERV, wordt genoemd, komt permanent voor in het genetisch materiaal van varkens. De beesten zelf ondervinden hiervan geen schade. De wetenschap vreest echter voor gevaarlijke gevolgen bij mensen. In het slechtste geval zou het PERV in een mensenlijf kunnen muteren en zo tot allerlei ziekten, zelfs epidemieën kunnen leiden.

Infecties
Ofschoon het team van Imutran, dat genetisch gemodificeerde varkens fokt voor hun harten, levers en nieren, niet kan garanderen dat zich ook in de toekomst geen infecties zullen voordoen bij de nu onderzochte personen, meent het bedrijf dat er sprake is van een "zeer bemoedigend" resultaat.

De onderzochte 160 personen werden over de gehele wereld opgespoord. Ooit ondergingen zij een transplantatie met varkenshuid vanwege ernstige brandwonden of ontvingen cellen van een alveesklier uit een varken om een ernstige vorm van suikerziekte mee te behandelen. In totaal 100 mensen lieten zelfs via een experimentele behandeling in Rusland hun bloed zuiveren via de nieren, milt en lever van een varken.

Ofschoon met de beschikbare technieken (bevestigd bij de U.S. Centers for Disease Control and Prevention) bij geen van de 160 mensen een actieve of latente infectie kon worden aangetoond, werden bij vier patiënten antilichamen tegen het PER-virus gevonden. Volgens het Britse team zijn die mensen mogelijk in aanraking geweest met een vergelijkbaar virus bij mensen. Ook werden bij 23 personen varkenscellen in het bloed aangetroffen. Iets dat betekent dat het varkensvirus alsnog in het mensenlichaam kan uitbreken.

De wetenschappers benadrukken dan ook dat meer onderzoek nodig zal zijn alvorens daadwerkelijk kan worden overgegaan op het gebruik van varkens als orgaandonor voor mensen.

Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid onderstreept dit. Ofschoon diens adviesorgaan, de Gezondheidsraad, vorig jaar bekend maakte het ethisch aanvaardbaar te vinden dat dierlijke organen en weefsels, mits veilig, óóit bij mensen worden geïmplanteerd, blijft het departement van mening dat er nog "te veel haken en ogen kleven aan dergelijke operaties."


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.