De Telegraaf-i [] VoorpaginaDe Telegraaf-i [] ArchiefDe Telegraaf-i [] XtraDe Telegraaf-i [] Reactie-RedactieDe Telegraaf-i [] NieuwsLinkDe Telegraaf-i [] NieuwsFocusDe Telegraaf-i [] VacaturesiteDe Telegraaf-i [] AutositeDe Telegraaf-i [] Weersite
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[Financiën]
[Nederland]
 

 


woensdag
18 augustus 1999

 


[Dell]
[Primafoon]
[BOL, voor al uw boeken]
[Postbank]
[Quicklink]
[CMG]

Bisschop Eijk vindt
homoseksualiteit
neurotische stoornis

GRONINGEN, woensdag

Priesters kunnen homoseksuelen het best doorverwijzen naar een psycholoog voor de behandeling van hun ,,neurotische ontwikkelingsstoornis''. Homo's zijn niet in staat tot ,,de wederzijdse zelfgave van twee personen aan elkaar'' zoals die alleen in het huwelijk gestalte krijgt, en kunnen daarom geen liefdesrelatie aangaan.


Bisschop Eijk
...kuisheid...

De nieuwe bisschop van Groningen, dr. W. Eijk, verkondigde deze opvatting over homoseksualiteit in zijn lessen aan de priesteropleidingen Rolduc in Kerkrade en het Sint Janscentrum in Den Bosch. Een oud-student van de Bossche opleiding speelde de rk-kerkhistoricus Ton van Schaik Eijks traktaten over 'speciale moraaltheologie' in handen. Van Schaik citeert er deze week in het weekblad Hervormd Nederland vrijelijk uit.

Eijk, moraaltheoloog en arts, verdedigt inzake (homo)seksualiteit, huwelijk en geboortebeperking zonder voorbehoud de leer van Rooms-Katholieke Kerk. De traktaten ademen volgens Van Schaik ,,een benauwde biechtstoelmoraal anno 1950''.

Funest

Eijk hield de priesterstudenten onder meer voor dat een seksuele relatie tussen homo's niet meer is dan ,,wederzijdse zelfbevrediging''. Priesters moeten hun te allen tijde de kerkleer voorhouden. Die noemt homoseksuele relaties ,,intrinsiek ongeordend'' en maant homo's tot kuisheid. ,,Iemand bevestigen in zijn homoseksualiteit betekent in verreweg de meeste gevallen dat men de betrokkene fixeert in zijn neurose en dat is funest'', schrijft Eijk.

De nieuwe bisschop van Groningen was gisteren wegens vakantie niet voor commentaar bereikbaar.

Met zijn seksuele ethiek vertegenwoordigt Eijk de ,,zieke onderbuik van de kerk'', vindt de homoseksuele Groningse priester en oud-Europarlementariër Herman Verbeek. De opvatting die Eijk verkondigt, is het product van de ,,oude, mannelijke, seksueel gefrustreerde clerus'' in het Vaticaan. De priesters en pastoraal werk(st)ers in het bisdom, die onder Eijks voorganger Möller een aanzienlijke vrijheid genoten, houden volgens Verbeek hun hart vast.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.