&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
zaterdag
12 juni 1999

Tik op vingers

Het Haagse gerechtshof heeft met zijn negatieve uitspraak over de Varkenswet het ministerie van Landbouw, het kabinet en de paarse coalitie gevoelig op de vingers getikt.

De wet blijkt niet alleen in de gedachte van een of andere in de ogen van de politiek wereldvreemde Haagse rechtbank-presidente buiten de orde te zijn, maar ook volgens het Haagse gerechtshof waarvan zeker niet gezegd kan worden dat het gemakkelijk over een nacht ijs gaat.

Het bijzondere van de uitspraak is dat de vertrokken minister van Landbouw, Hayo Apotheker, in feite in het gelijk wordt gesteld bij zijn mislukte poging om de wet versoepeld te krijgen. Dat maakt wel het raadsel van het tijdstip van zijn vertrek groter.

Inmiddels staat de nieuwe minister van Landbouw, Brinkhorst, voor een behoorlijk probleem. Hij moet wat doen en kan niet wachten op de uitslagen van alle nog lopende rechtsgedingen rond deze wet. Dan wordt de op zichzelf broodnodige herstructurering van de varkenssector jaren vertraagd.

Hij zal dus onvermijdelijk met een versoepeling van de wet moeten komen en met een schadevergoeding voor de inkrimping van de varkensstapel. De paarse coalitie moet de weigering daaraan tegemoet te komen eindelijk eens inslikken.


Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangen- gemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang.

Artikel 3 der Statuten

Pechvogels

Hoewel pas volgende week bekend wordt wie voor het eindexamen havo is geslaagd (of in één vak herexamen moet doen), is de verwachting dat ook dit jaar weer enkele honderden jongens en meisjes gezakt zullen zijn.

Voor de betrokkenen is dat al vervelend genoeg.

De normale gang van zaken is dan, dat een jaar later opnieuw examen wordt gedaan.

Uit een reportage gisteren in deze krant is echter gebleken dat een aantal gezakten het ditmaal extra moeilijk zal vallen, later alsnog hun diploma te halen.

Dat is het gevolg van de invoering van de zogeheten tweede fase in het onderwijs, een vernieuwing die volgend jaar de eindexamens havo bereikt.

Die worden heel anders ingericht, hetgeen buitengewoon nadelig is voor degenen die dan voor de tweede keer onder het mes moeten. Zij zullen drastisch moeten omschakelen om mee te kunnen doen.

Een akelig vooruitzicht.

Weliswaar heeft het ministerie van Onderwijs speciale opvang beloofd, maar er is geen geld genoeg om die belofte waar te kunnen maken.

Ook aan lapmiddelen zoals een jaar lang inlijving bij het volwassenenonderwijs kleven bezwaren.

Er zit maar één ding op: er moeten alsnog middelen komen om deze groep pechvogels volgend jaar een tweede kans te geven die ècht eerlijk is.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[Financiën]

[Xtra]