De Telegraaf-i [] VoorpaginaDe Telegraaf-i [] ArchiefDe Telegraaf-i [] XtraDe Telegraaf-i [] Reactie-RedactieDe Telegraaf-i [] ReiswereldDe Telegraaf-i [] NieuwsFocusDe Telegraaf-i [] VacaturesiteDe Telegraaf-i [] AutositeDe Telegraaf-i [] Weersite
 &referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT=""> [Nederland]
[Buitenland]
[Telesport]
[Financiën]
[Nederland]
[I-mail]

 


zaterdag
12 juni 1999

 


[Jaarverslag Service]
[Autosite]
[ABN AMRO]
[Wanadoo]
[Libertel]
[V & L informatica]
[Oce]
[BOL, voor al uw boeken]

Joep v.d. Nieuwenhuyzen
schikt in Verolme-zaak

Van een onzer verslaggevers - ROTTERDAM, zaterdag

Joep van den Nieuwenhuyzen heeft een schikking getroffen met de curatoren van Verolme Heusden over eerder toegezegde miljoenen voor de ter ziele gegane scheepswerf. Via een dochtermaatschappij van Van den Nieuwenhuyzen's RDM wordt in totaal ƒ9,2 miljoen betaald. Voorts ziet het concern af van vorderingen ter waarde van ƒ57,6 miljoen. Door de minnelijke regeling komt een mogelijke claim tegen het zakelijk imperium van de zakenman te vervallen.

Aanleiding van het akkoord was het faillissement van scheepswerf Verolme Heusden, eind 1998. De curatoren die het faillissement afwikkelen, kwamen tot de ontdekking dat eerder toegezegde gelden slechts ten dele daadwerkelijk waren geïnvesteerd.

Van den Nieuwenhuyzen was een jaar eerder via RDM eigenaar van de werf geworden door de overname van Wilton Fijenoord Holding (WFH). Naast Verolme Heusden maakten de werven Wilton Fijenoord en Verolme Botlek hiervan deel uit. RDM verplichtte zich ƒ40 miljoen nieuw kapitaal in WFH te plaatsen. Uit het jaarverslag van Verolme Heusden bleek dat van dit bedrag ƒ15 miljoen naar de werf uit Heusden zou moeten vloeien. Daarnaast verstrekte de holding nog eens ƒ16 miljoen als achtergestelde lening.

Vraagtekens
In de praktijk bleek de genoemde ƒ15 miljoen nooit bij de scheepswerf te zijn gearriveerd. Van den Nieuwenhuyzen (tevens commissaris bij WFH) en WFH-directeur P. Pellenaars stelden gisteren dat dit ook niet de opzet was. "De tekst van het jaarverslag was stelliger dan onze bedoeling was", luidde hun verweer.

Dat riep vraagtekens op, gezien het feit dat WFH tevens statutair directeur van Verolme Heusden was. Pellenaars noemde het een slordigheidje: het geld was voor de holding bedoeld en niét specifiek voor Verolme Heusden.

"Het geld had de werf ook niet kunnen redden", zei Van den Nieuwenhuyzen, terugblikkend. "Dan hadden we een half jaar later weer kunnen investeren."

Van den Nieuwenhuyzen en Pellenaars benadrukten uit goede wil alsnog tot de schikking te zijn gekomen. "Het is gewoon stom wat er met het jaarverslag is gebeurd", aldus Pellenaars. "Maar we voelden ons moreel verplicht om alsnog te betalen."

Verolme Heusden-curator A. Deterink heeft daar een andere opvatting over. "Het was niet zozeer een morele, alswel een juridische verplichting", zei hij gisteren in een reactie. Door het toegezegde geld verleende de accountant vorig jaar zomer goedkeuring aan het jaarverslag van Verolme Heusden. Leveranciers rekenden vervolgens op het voortbestaan van de werf. Zij leverden nadien nog goederen ter waarde van ruim ƒ11 miljoen.

Om de getroffen leveranciers tegemoet te komen, betaalt WFH nu ƒ5,4 miljoen aan toegekende vorderingen. Nog eens ƒ3,8 miljoen is aan de boedel overgemaakt. Voorts ziet WFH af van eigen vorderingen ter waarde van ƒ11,6 miljoen, alsmede van achtergestelde vorderingen van ƒ46 miljoen.

"Dat geld hadden we waarschijnlijk toch niet teruggezien", troostte Van den Nieuwenhuyzen zichzelf hardop. Dat hij de werf opzettelijk failliet heeft laten gaan boze tongen beweren dat de zakenman alleen geïnteresseerd was in Verolme Botlek, de reparatiewerf Wilton Fijenoord is inmiddels verkocht bestreed hij.

Botlek winstmaker
Verolme Botlek (offshore) is ondertussen de grootste winstmaker voor RDM, zo bleek gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers van het conglomeraat. De werkmaatschappij boekte een winst van ruim ƒ11 miljoen. De totale nettowinst van RDM Holding kwam over 1998 uit op ƒ47,8 miljoen, bij een omzet van ƒ501 miljoen.

RDM omvat inmiddels een keur van activiteiten. Naast de recent van Boeing verworven helikopterfabriek MD Helicopters zijn dit onder meer SP (het vroegere Daf Special Products), RDM Submarines en een belang in Rigid Airship Design (voor de bouw van luchtschepen).

De veelvoud aan activiteiten is volgens Van den Nieuwenhuyzen geen belemmering voor verdere groei. "De trend om te gaan naar een kernactiviteit is een modeverschijnsel. Dat gaat wel weer over". Een gang naar de beurs voor verdere expansie sluit de oud-topman van automatiseerder HCS uit. "Het heeft me veel tijd gekost en narigheid opgeleverd."

Hoge verwachtingen heeft de zakenman van de helikoptertak en de verkoop van onderzeeboten. In dit jaar verkocht Van den Nieuwenhuyzen na een prijsverlaging tot nu toe al meer helikopters dan Boeing over heel 1998. Dientengevolge schreef MD in het eerste kwartaal weer zwarte cijfers.

De markt voor onderzeeërs is voor RDM uitermate lucratief. In de komende tien jaar zullen wereldwijd ruim 100 nieuwe boten nodig zijn. RDM aast op een marktaandeel van 20% en denkt hoge ogen te gooien met de nieuwe Moray 1400. Naar verwachting zal RDM voor het eind van dit jaar de eerste twee exemplaren verkopen. Dat zal de eerste verkoop zijn sinds 1994. Nota bene aan een buitenlandse partij.


[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]
Auteursrechten voorbehouden 1996-1999, © Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator, Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.