" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Tien brandende vragen aan de partijen

PvdA

Wim Kok
VVD

Frits Bolkestein
CDA

Jaap de Hoop Scheffer


Op woensdag 6 mei aanstaande gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. In totaal doen 22 partijen mee aan de stembusstrijd.

Aan twaalf politieke partijen, die hun standpunten uitgebreid hebben vastgelegd, stelden wij tien actuele vragen. De verschillen en overeenkomsten tussen de twaalf partijen komen in kort bestek aan de orde.


D66

Els Borst
GROENLINKS

Paul Rosenmuller
RPF

Leen van Dijke


1. Hoe pakt u de criminaliteit aan?

2. Waar wilt u op bezuinigen en wat geeft u aan lastenverlichting?

3. Mag Schiphol groeien?

4. Dient de toestroom van allochtonen beperkt te worden en zo ja op welke manier?

5. Op welke wijze gaat u het onderwijs veranderen?


CD

Hans Janmaat
SENIOREN 2000

Jet Nijpels
SP

Jan Marijnissen


6. Hoe lost u het fileprobleem op?

7. Extra geld voor de gezondheidszorg?

8. Gaan burgers en bedrijven minder belasting betalen?

9. Moet Nederland onvoorwaardelijk meedoen aan de euro?

10. Hoeveel zetels verwacht u en met welke partij wilt u regeren?


SGP

Bas van der Vlies
GPV

Gerrit Schutte
AOV/Unie 55+

Henk Scheltens