" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Veel incidenten
bij stembureaus

Van onze parlementaire redactie - DEN HAAG, donderdag

In het hele land hebben zich bij de verkiezingen gisteren uiteenlopende incidenten voorgedaan bij de stembureaus.

Het eerste mobiele stembureau langs de A2 heeft gisteren een flink aantal mensen die wilden stemmen moeten teleurstellen omdat zij geen kiezerspas hadden. Zij hadden vooraf in hun eigen gemeente hun stembiljet moeten inwisselen voor zo'n speciale pas.

Het Bureau Verkiezingen van de gemeente Rotterdam moest gistermorgen kunst- en vliegwerk verrichten om alle stembureaus tijdig bezet te krijgen. Veel stembureauleden meldden zich op het laatste moment ziek. In allerijl moesten vervangers gezocht worden. Dat moest in de vroege morgenuren gebeuren. Velen werden derhalve uit bed gebeld.

Laserpen

Op talrijke plaatsen in Brabant waren ook problemen. Vooral in Tilburg leverde geknoei met de benodigde laserpen soms lange wachttijden op, waardoor een aantal kiezer geërgerd de deur uitliepen zonder te stemmen.

In Udenhout, begon het stemmen in het stemlokaal aan de Tuinstraat een uur te laat, de voorzitter van het stembureau kwam te laat opdagen. Hij was gegaan naar de Tuinstraat in Tilburg, een pijnlijke vergissing. Toen hij eenmaal op de goede bestemming kwam, was de stemmachine ook nog defect.

Ook in Den Bosch ging het mis. De sleutel van het stemlokaal aan de Taxandriaplein was spoorloos, hierdoor begon men veel later dan was gepland. Op talrijke andere plaatsen in den Bosch werkte de stemcomputers niet goed.

In het Zeeuwse Axel, waar nog met het rode potlood gestemd moest worden, wilde een kiezer weten of hij alle 688 kandidaten moest aan kruisen, en eentje niet.

In het Friese dorp Wjelsryp (Welsrijp) demonstreerden ingezetenen gisteren opnieuw voor een eigen stembureau. Tot hun grote ongenoegen moesten de inwoners stemmen in het nabijgelegen Winsum omdat hun eigen bureau is opgeheven.

In Groningen troffen medewerkers van de Socialistische Partij hun kantoor 's ochtends dichtgeplakt met verkiezingsposters van D66 aan. De gevel en ramen van het pand aan de Nieuwe Boteringestraat waren behangen met plakkaten met daarop Els Borst. Onbekenden hebben de SP kennelijk met gelijke munt willen terugbetalen omdat zij hun posters over alles heen hadden geplakt. Dit leidde vorige week tot een handgemeen, waarbij een GroenLinks-plakker een SP'er met een emmer stijfsel overgoot.