" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Rolstoeler in de knel

Van onze parlementaire redactie - UTRECHT, donderdag

Volgens de Gehandicaptenraad heeft Abcoude de slechtst toegankelijke stemlokalen voor mensen met een handicap.

De belangenvereniging stelt dat het bar en boos gesteld is met de toegankelijkheid van de stemlokalen in Nederland. Een Vliegende Brigade van de raad bezocht zes stembureaus in Utrecht, Maarn, Woudenberg, Soest, Hilversum en Abcoude.

De ervaringen stemden niet vrolijk, maar wat mensen met een rolstoel in Abcoude tegenkwamen sloeg volgens projectleider Franssen van de raad sloeg alles.

"Hier reed onze rolstoeler zelfs onder het stemhokje door, zo hoog was die geplaatst. En bij de ingang was een reclamebord neergelegd als hellingbaan. Maar bovenaan die baan was een deur, met een dranger erop, die naar buiten opendraaide. Die is dus niet open te maken," zegt Franssen.

Volgens de projectleider is het in veel gemeenten droevig gesteld. "Stembureau's zijn een onneembare vesting, vooral voor rolstoelers. Om een lokaal binnen te komen, moeten mensen nogal wat drempels over en deuren openen die vaak drangers erop hebben. Ook zijn stemcomputers of stemhokjes te hoog, zodat ze niet bij de knoppen kunnen. Slechtzienden hebben het ook moeilijk. Kieslijsten en stemcomputers hebben te kleine letters en een loep ontbreekt bijna altijd. Met geheimhouding stemmen is bijna onmogelijk," zegt Franssen.