" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Ondanks verlies CDA
geen andere koers

DEN HAAG, donderdag

CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer ziet in de voor zijn partij desastreuze verkiezingsuitslag geen aanleiding een andere politieke koers in te zetten.

Hij beschouwt de slechtste uitslag uit de geschiedenis van het CDA niet als een persoonlijke nederlaag. De Hoop Scheffer erkende wel dat hij er onvoldoende in is geslaagd zijn boodschap aan de kiezers over te brengen.

De CDA-voorman is zeer teleurgesteld, maar hij weet zich gesterkt door de eenheid binnen zijn partij en de Tweede-Kamerfractie. "Ook over verkiezingsprogramma en kandidaten bestaat geen verdeeldheid", verklaarde hij. "Dit is niet het einde van de christen-democratie." Evenals partijvoorzitter Helgers sprak hij over "een diepte-investering", die voorlopig weinig rendement heeft opgeleverd.

Oppositie

De Hoop Scheffer heeft weinig hoop meer de komende jaren met het CDA in de regering te komen. Hij legt zich neer bij een rol als oppositiepartij, evenals in de afgelopen vier jaar. Maar reden voor al te grote somberheid ziet hij niet. "Het CDA eindigt hier niet als partij", aldus de CDA-leider.

Hij is het oneens met de kritiek van CDA-prominent dr. Jelle Zijlstra dat zijn partij te weinig de christelijke grondslag, de bijbel, heeft laten doorklinken. De Hoop Scheffer meent dat zijn keuze voor lastenverlichting voor de zwaksten in de samenleving in plaats van algemene lastenverlichting, zoals PvdA en VVD voorstelden, juist een blijk van naastenliefde is.

"We hebben bewust gekozen voor de mensen die in de knel zitten en pas daarna voor iedereen", zei hij. De politieke keuzen die het CDA heeft gemaakt, vloeien daar rechtstreeks uit voort, aldus De Hoop Scheffer. "De bijbel blijft rotsvast uitgangspunt voor de christelijke politiek", zo zei hij.

Oud-premier Zijlstra zei verder dat het CDA het altijd zal afleggen zolang deze partij het in details zoals de interpretatie van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's blijft zoeken. "Daar is het CDA niet voor gebouwd", verklaarde de CDA-senator somber. Zijlstra constateerde dat de christen-democraten al vier jaar lang in de min zitten, omdat het de partij maar niet lukt een goede basis te vinden.

Volgens De Hoop Scheffer is de nederlaag voor een belangrijk deel te wijten aan het gevoel bij de kiezers dat voortzetting van de paarse coalitie onafwendbaar is. Premier Kok en VVD-leider Bolkestein zijn gedurende de hele kabinetsperiode politiek gezien dicht bij elkaar gebleven. Het was voor het CDA moeilijk daar tussen te dringen. "We hebben de kiezer er onvoldoende van kunnen overtuigen dat de koers van het CDA een alternatief voor Paars is. "Daarvoor was de tijd te kort", aldus De Hoop Scheffer, die slechts een jaar de partij leidt.

Ook heeft het CDA te weinig tijd gehad om het sterk vernieuwde partijprogramma duidelijk voor het voetlicht te brengen. De Hoop Scheffer erkende ronduit zeker in de laatste week voor de verkiezingen zich niet staande te hebben kunnen houden tussen de politieke kanonnen Kok en Bolkestein. De twee laatstgenoemden hebben volgens hem alle aandacht op het succes van Paars kunnen vestigen.