" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Kok biedt ontslag
van kabinet aan

Van onze parlementaire redactie - DEN HAAG, donderdag

Minister-president Kok heeft aan Koningin Beatrix het ontslag van de ministers en staatssecretarissen aangeboden.

Hare Majesteit de Koningin heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht inmiddels al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het koninkrijk noodzakelijk achten.