&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Computer krijgt vaste plaats in gezinsleven

Van een onzer verslaggeversIn bijna de helft van de Nederlandse huishoudens staat een pc. Het percentage gezinnen dat een computer bezit, zal nog verder toenemen. Voor de komende jaren wordt alleen al bij de thuiscomputers op een verkoop van minimaal 750.000 stuks gerekend.

Net als de auto moet ook de pc regelmatig worden vervangen. Niet zo zeer omdat het beestje zijn diensten weigert, maar omdat snelheid en prestaties nog steeds met sprongen toenemen.

De vernieuwingen blijven spectaculair. Beter beeld wordt gepaard aan mooier geluid. Onwaarschijnlijk grote hoeveelheden informatie kunnen op de computer worden gestald. En misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren is dat de computer het centrum is geworden voor communicatie met de buitenwereld. E-mail heeft studerend Nederland stormenderhand veroverd.

Leuker
Sinds de komst van de cd-rom is het aanbod van software enorm verbreed. Spannende games, leerzame spelletjes en interessante leerprogramma's maken het gebruik van de pc steeds leuker. Kinderen zijn er vaak niet van af te slaan. Met de introductie van DVD komen er nog meer mogelijkheden. Een DVD-rom heeft de capaciteit van zo'n 26 cd-rom's.

Maar de wereld van de pc wordt er zeker niet gemakkelijker op: DVD-rom, -ram, ReWritable en +RW. Palmtops, laptops, ultraportables, op Windows CE gebaseerde handhelds, pc-companions, organizers, intelligente telefoons. De industrie braakt continu nieuwe producten uit. Vaak zijn die moeilijk van elkaar te onderscheiden.

De consument wordt in hoog tempo geconfronteerd met nieuwe concepten. Zonder enige toelichting raakt men snel het spoor bijster. Dat is dan ook het grootste probleem dat de pc-branche momenteel kent. Hoe valt aan het brede publiek uit te leggen wat al deze apparaten en software kunnen? De consument kan een steuntje in de rug wel gebruiken. Vandaar deze bijlage over pc Thuis.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel constateert in een recent rapport dat de aankoop van computers en randapparatuur voor veel consumenten een lastige opgave is. Alleen jongeren tot 25 jaar bezitten meestal voldoende kennis om de vergelijking te maken. Een printerfabrikant die de jeugd niet aanspreekt, kan het wel vergeten.

Processor
Alle verschillen tussen de diverse apparaten laten zich moeilijk beoordelen. Daar komt nog bij dat de technologische veranderingen snel gaan. Vandaag is een pc met een Pentium II 450 processor de snelste thuiscomputer, over een jaar is dat een heel gemiddeld apparaat. Eind 1999 zullen doorsnee-computers op 600 MHz draaien. Op geen enkel gebied loopt de consument zoveel kans binnen een half jaar met een verouderd apparaat te zitten als bij de pc's. En dat terwijl hij daar toch vaak tussen 2.500 en 4.000 gulden voor heeft neergeteld.

De pc kan voor uiteenlopende doelen worden gebruikt. Alvorens naar de winkel te stappen moet de koper in spe een duidelijk beeld hebben van het voorziene gebruik van de pc. Consumenten die een pc vooral zakelijk willen gebruiken, zullen eerder kiezen voor een goede service. Een onderhoudscontract is geen overbodige luxe als men te allen tijde over een werkende pc kan beschikken. Jongeren die vooral 'games' spelen, letten meer op de beeld- en geluidskwaliteit. Vaak stelt juist deze categorie de hoogste eisen. Spelletjes bijvoorbeeld vragen veel van de computer. Wie alleen maar aan tekstverwerking doet, kan met een vrij eenvoudige pc volstaan. Veel mensen gebruiken de pc om thuis te werken. Om de files te vermijden gaan ze eerder naar huis en werken 's avonds nog wat op de computer.

Weldra zal het heel gewoon worden dat binnen een gezin meerdere computers worden gebruikt. Uiteraard moet al die apparatuur worden gekoppeld. Een andere trend is dat pc, televisie en stereo-installaties steeds meer met elkaar integreren. Het afspelen van een DVD-video geeft een ervaring die te vergelijken is met de bioscoop. Tenslotte zal 1999 de opkomst te zien geven van spraakherkenning. Je kunt straks net zo gemakkelijk tegen de pc aanpraten als tegen je vrienden.©1998 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
De Telegraaf-i wordt het best bekeken met Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer