&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
 

De Route

De route, zoals die door het team van De Telegraaf aan de Cape to Cape 2000 organisatie is opgegeven, zal door 7 Europese landen voeren. Er is gekozen voor een traject, dat louter over vasteland, bruggen en door tunnels zal gaan.

Overigens mogen de teams van de opgegeven route afwijken. Dat kan gebeuren wanneer er files opdoemen, wegen zijn afgesloten of pure uitputting noopt tot het opzoeken van een hotel. Iedere afwijking moet echter nauwkeurig in een logboek worden geregistreerd.

Noordkaap

Bij iedere grensovergang moet bovendien een digitale foto (met datum en tijdstipvermelding) worden gemaakt. De Telegraaf gaat van de Noordkaap direct richting Finland en zal de centrale as via Ivalo en Rovaniemi naar het zuiden volgen. Alternatief is een iets westelijker route, langs de Fins/Noorse grens. In Zweden wordt de weg langs de Botnische Golf naar Stockholm gevolgd, daarvandaan gaat het richting Helsingborg. Naar schatting zijn de deelnemers dan al 24 tot 27 uur onderweg. Vervolgens wordt gekozen voor een route naar Malmö, waar via de net geopende Oresundbrug naar Denemarken wordt gereden.

Jeroen Jongeneel arriveerde al een keer eerder in Kaap Tarifa met een Mercedes.

Via een westelijk geöriënteerde route (Storebeltbrug) gaat het naar Jutland en vervolgens zuidelijk via Kiel, Hamburg, Hannover en Frankfurt am Main naar Karslruhe en Freiburg. Iets zuidelijk van die plaats wordt rechtsaf naar het Franse Mulhouse gereden en iets later gaat het over de Autoroute du Soleil via Lyon en Orange naar Perpignan. Aankomst na ongeveer twee etmalen.

De route door Spanje gaat grotendeels over de langs de kust lopende Autopista, ot Murcia waar voor een 'afsnijder' binnendoor naar Granada wordt geopteerd. Vervolgens via Malaga, langs Gibraltar naar Algeciras. Daarna is het nog een kippe-eindje van 24 kilometer naar Kaap Tarifa.