" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT=""> Najaarshoroscoop

Kreeft

De kreeften van voor de 28ste wacht een herfst die hen op elk gebied sterker maakt. Zij die geboren zijn voor 9 juli kunnen rekenen op extra stimulansen. Na enige voorbereiding bereikt u uw doel en kunt u de laatste drie weken van oktober het aangename met het nuttige combineren. In de tijd die hieraan vooraf gaat, beleeft u een korte, maar indringende periode van eenzaamheid.

Bent u van na 9 juli, dan boekt u deze herfst zonder al te veel inspanning vooruitgang. Jupiter zet vaart achter uw zaakjes en stimuleert in gunstige zin. Onbenutte mogelijkheden uit de lente krijgen opnieuw een kans. Eind september en eind oktober staan uw werk en zakelijke contacten centraal. Uw liefdesleven wordt opgeluisterd door een spannende ontmoeting.

Wanneer u na de 19de bent geboren, wordt oktober een wat sombere maand. Een gevoel van grote innerlijke verwarring doet u in uw schulp kruipen. Verlies echter de realiteit niet uit het oog, want door uw grote verbeeldingskracht hebt u nogal eens de neiging dingen uit zijn verband te rukken of van een mug een olifant te maken.