" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

23-08/02-09 Uw sterkste punt deze lente is uw wilskracht en Mars stimuleert u in dit opzicht in de tweede helft van april. Tussen 6 en 15 april moet u vechten tegen jaloezie en wraaklust; wellicht krijgt u te maken met een acute verandering in uw liefdesrelatie. De rest van de maand zorgt uw innemende geest voor een vrolijke stemming. Van 15 tot en met 21 mei bent u succesvol op uw werk. Probeer eind mei uw krachten te bundelen.

02-09/12-09 U bent deze lente ondernemend en dankzij het duo de Zon en Mars gaat u eind april/begin mei efficiënt te werk. Buit uw kansen, die met name verband houden met het buitenland, toerisme of de horeca, uit. Tussen 15 en 25 april moet u oppassen voor vergissingen, misbruik van vertrouwen en illusies. Van 21 tot en met 27 mei is een gunstige periode voor het sluiten van akkoorden en het maken van belangrijke afspraken.

12-09/23-09 Deze lente bent u samen sterk: u en uw liefdes- en/of zakenpartner! Jupiter belooft voor mei beiden nieuwe mogelijkheden. Vanaf half april kunt u uw doel kenbaar maken, en vanaf de 26ste rekenen op een invloedrijke bondgenoot... Tot 10 mei lijkt het wel alsof u de zevenmijlslaarzen draagt! Eind mei bent u wederom succesvol. En wat de liefde betreft? Cupido zal zich tussen 25 april en 4 mei voor u uitsloven: een huwelijk?