&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

 

 

Stille Nacht, Heilige Nacht

 

Stille Nacht, Heilige Nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer

Hulp'loos kind, heilig kind
dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt
werd G'in stro en in doeken gelegd
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor

Stille Nacht, Heilige Nacht
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer