&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

 

 

Komt Allen Tezamen

 

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning

Komt allen tezamen
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning

O kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefd' in genade aan
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning