GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

  • Tussen de directie van de Brouwer Groep en de Biegelaar Groep is overeenstemming bereikt over een juridische fusie, waarbij de Biegelaar Groep met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 zal opgaan in de Brouwer Groep. De formele afwikkeling zal binnenkort plaatsvinden. Op basis van de inbreng verwerft de Holdingmaatschappij De Telegraaf 31% van de aandelen van de nieuwe combinatie. Tevens is overeengekomen dat de Holdingmaatschappij De Telegraaf tegelijk 12% van de aandelen in de nieuwe combinatie zal bijkopen, waarmee het totale belang op 43% uitkomt. Voorts zal de Holdingmaatschappij De Telegraaf voor een bedrag van € 30 miljoen aan leningen verstrekken, tegen een rente van 7,5% per jaar, die zijn achtergesteld ter grootte van de door de bank verstrekte kredieten. Per saldo versterkt de Holdingmaatschappij De Telegraaf haar kaspositie met € 34 miljoen als gevolg van aflossing van de eerder aan de Biegelaar Groep verstrekte kredieten en de ontvangst van dividend en onder aftrek van de te verstrekken achtergestelde lening. De drukcontracten van De Telegraaf Tijdschriften Groep en van ’tvweekeinde’ zullen voor een termijn van ten minste vijf jaar worden gecontinueerd tegen marktconforme condities.

  • De Holdingmaatschappij De Telegraaf is in het bezit van 60% van Woonkrant.nl. Recent is overeenstemming bereikt over de aankoop van de resterende 40%. Met het 100%-belang kunnen de on line en off line activiteiten worden geïntegreerd en kan de marktpositie verder worden uitgebouwd.

  • Tevens is overeenstemming bereikt over de verkoop van het muziektijdschrift OOR aan de Nederlandse Tijdschriften Groep B.V. Wegens het ontbreken van synergie binnen de tijdschriftenportefeuille van de Telegraaf Tijdschriften Groep rendeerde het tijdschrift onvoldoende.