DEELNEMINGEN

Regio I beheer

In de tweede helft van 2000 is een onderzoek gestart naar een mogelijke samenwerking op het gebied van internet tussen de regionale dagbladen van het Telegraaf-concern (Hollandse Dagbladcombinatie (HDC), Media Groep Limburg (MGL)) en die van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC). Dit onderzoek heeft in het jaar 2001 geresulteerd in de daadwerkelijke start van de onderneming Regio I beheer. Parallel aan de oprichting van Regio I beheer hebben de internetactiviteiten bij HDC, MGL en NDC een verdere organisatorische inbedding gekregen. Inclusief de belangen van HDC en MGL heeft het Telegraaf-concern een belang van 75% in Regio I beheer.

In het eerste jaar van Regio I beheer is veel energie gestoken in de ontwikkeling van een centraal Content Management Systeem (CMS) voor alle aangesloten regionale dagbladen. Het centrale CMS heeft als groot voordeel dat krantenartikelen op eenvoudige wijze zijn door te plaatsen naar internet en dat vanuit het centrale CMS relatief eenvoudig nieuwe functionaliteiten en sites kunnen worden ontwikkeld.

Naast een vacaturesite hebben de Regio I-titels tevens in 2001 een eigen autosite ontwikkeld. Deze autosite bevat naast redactionele informatie ook het (regionale) aanbod van occasions en de aanbieders van auto s, autoaccessoires en andere dienstverleners in de autobranche. Deze site is in de maand december geïntroduceerd in Friesland.

Media Groep West

Media Groep West (MGW) is een 90%-deelneming van Holdingmaatschappij De Telegraaf; de resterende 10% is in handen van UPC Nederland. Binnen deze deelneming zijn vier ondernemingen actief, te weten NieuwsNet 9, SBS 6/ Net 5 Text, V8/Fox Kids Text en Mobillion.

NieuwsNet 9

De exploitatie van de kabelkrant voor Groot-Amsterdam en 't Gooi is ondergebracht bij NieuwsNet 9. De activiteiten waren in 2001 verliesgevend.

Dit resultaat komt mede voort uit onzekerheid over het voortbestaan van deze zender in verband met een negatief advies van de Stichting Algemene Programmaraad, die adviseerde NieuwsNet 9 uit het basisprogrammeringspakket te verwijderen. Inmiddels is de zender terug in het pakket en heeft NieuwsNet 9 het uitzendgebied voor 2002 uitgebreid met Almere.

Ook het uitzendformat is aangepast aan de hedendaagse wensen met onder andere meer bewegende beelden (full-motion). Verder is het lokale en regionale nieuws ook op de eigen teletekstpagina's en internetsite te zien.

SBS 6/Net 5 Text

Deze vennootschap onder firma verzorgt de teletekstpagina's achter SBS 6 en Net 5.

De activiteiten droegen dit jaar, evenals in 2000, sterk bij aan het resultaat van MGW. De beoogde groei voor SBS 6 is gehaald, die voor Net 5 daarentegen net niet. De commerciële ontwikkeling van BeursNet 5 stagneerde door een ongunstig klimaat op de beleggingsmarkt. De groei van dit onderdeel van MGW zal voor 2002 voornamelijk komen uit multimediale projecten in samenwerking met derden. De combinatie van teletekst, internet en print is de basis voor deze strategie.

V8/Fox Kids Text

De samenwerking tussen V8 en Fox Kids is vanaf 1 juni 2001 tot stand gekomen. Ook voor deze vennootschap onder firma zullen de teletekstpagina's verzorgd gaan worden. De verwachting is dat de samenwerking, gezien de jonge doelgroep, een positieve bijdrage zal leveren aan de differentiatie van het dienstenpakket van MGW. De samenwerking draagt, zij het in geringe mate, positief bij aan het bedrijfsresultaat.

Mobillion

Mobillion is voor 70% eigendom van MGW en voor 30% in handen van het management.

Mobillion is een content provider/content organiser, die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en exploitatie van toegevoegde-waardediensten voor gebruikers van mobiele telefonienetwerken. De oriëntatie is exclusief gericht op de consumentenmarkt. Voor deze doelgroep bedenkt en produceert Mobillion communicatie-, entertainment- en informatiediensten. In Nederland is deze onderneming marktleider op het gebied van value added SMS (Short Message Services) communicatiediensten. Voor de exploitatie van deze diensten zijn inmiddels overeenkomsten gesloten met vrijwel alle mobiele operators.

In Nederland heeft men volop kunnen profiteren van de grote vraag naar speciale beltonen en logo's voor de mobiele telefoons. In de Europese markt is Mobillion een van de weinige aanbieders die zelf beltoontjes en logo's voor vrijwel alle typen mobiele telefoons produceren.

Mobillion was in Europa dan ook de eerste volledig operationele aanbieder van beltonen voor de nieuwe i-Mode service van KPN Mobile en het Japanse NTT Docomo.

Activiteiten buitenland

De bedrijfsactiviteiten van Mobillion in het Verenigd Koninkrijk waren in 2001 weinig succesvol. Als gevolg hiervan is de Engelse organisatie in het derde kwartaal tot een minimale omvang teruggebracht, terwijl de aandacht exclusief zal worden gericht op de verkoop van licenties van succesvolle Nederlandse diensten aan Engelse service providers en mediabedrijven.

Eenzelfde strategie zal worden gevolgd door de in 2001 opgerichte Duitse dochteronderneming.

Algemeen Nederlands
Persbureau ANP

Holdingmaatschappij De Telegraaf is sedert medio 2001 aandeelhouder van het Algemeen Nederlands Persbureau ANP te Den Haag. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft een minderheidsbelang van 28,4%, evenals Wegener en PCM Uitgevers. Het Algemeen Nederlands Persbureau was voorheen een stichting waarin alle Nederlandse dagbladuitgevers vertegenwoordigd waren.

Wegener

Het belang in Wegener bestaat per 31 december 2001 uit 9.110.690 certificaten van gewone aandelen van 0,30 nominaal (een belang van 20,5%) en 2.593.030 certificaten van 6,84% cumulatief preferente aandelen van 0,30 nominaal (een belang van 32,1%).

Onder het resultaat deelnemingen zijn verantwoord het in 2001 ontvangen contante dividend 2000 op gewone aandelen en het aandeel in het preferente dividend 2001.

SBS Broadcasting

In 2001 heeft SBS Broadcasting een nettoresultaat behaald van € 1,86 miljoen, tegenover € 13,25 miljoen in 2000. Ons 30%-aandeel in het resultaat van deze vennootschap ad € 0,56 miljoen is verantwoord onder het resultaat deelnemingen. De daling van de winst is te wijten aan een krimpende advertentiemarkt in de tweede helft van 2001. Bovendien werd het resultaat negatief beïnvloed door de herprofilering van Fox 8 (thans V8). Deze aangekochte zender is opgezet voor de doelgroep van mannen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. De hiermee gemoeide aanloopverliezen zijn meegeconsolideerd, evenals het verlies van productiemaatschappij Cameo. 

Wegens aanspraak op fiscale verliescompensatie is bij het bepalen van het resultaat geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting. Over 2001 wordt geen dividend uitgekeerd.

Het marktaandeel van SBS 6 steeg in deze markt van 21,3% in 2000 naar 26,8% in 2001, voornamelijk ten koste van de Holland Media Groep. Het gemiddelde marktaandeel (doelgroep mannen en vrouwen tussen de 20 en 49 jaar) van SBS 6 en Net 5 samen steeg van 17,7% in 2000 naar 18,9% in 2001. Daarnaast behaalde V8 een gemiddeld marktaandeel van 3,2%.

Noordzee FM

Op 7 september 2001 is SBS Radio opgericht, een joint venture tussen SBS Nederland (70%) en Holdingmaatschappij De Telegraaf (30%). Het nieuwe bedrijf heeft als doel gezamenlijke activiteiten op het gebied van commerciële radio verder te ontwikkelen. In SBS Radio is het 50%-belang in Publimusic (Noordzee FM) ondergebracht.

De resultaten ontwikkelen zich boven verwachting. Alhoewel het marktaandeel in de doelgroep 10+ achterbleef bij de verwachtingen (4,7% versus 6,0%) is het aandeel in de advertentiebestedingen met 1% gegroeid. De uitzendlicentie is verlengd tot september 2003, in afwachting van definitieve politieke besluitvorming over de frequentieverdeling.