UITGEEFACTIVITEITEN

Dagbladen

De effectieve oplage van de Nederlandse landelijke en regionale dagbladen stond in het afgelopen jaar wederom onder druk. Volgens het HOI Instituut voor Media Auditing daalde in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 30 september 2001 de effectieve oplage met 1,5% tot 4.374.415 exemplaren. Het jaar daarvoor bedroeg de daling 0,9%. De oplagen van de in 1999 geïntroduceerde gratis dagbladen Sp!ts en Metro zijn hierin niet meegenomen.

Het marktaandeel van de door het Telegraaf-concern uitgegeven landelijke en regionale dagbladen steeg daarentegen van 30,3% over 2000 tot 30,5% over 2001, dankzij de nagenoeg gelijk gebleven oplage van het dagblad De Telegraaf. Ook hierin is de oplage van Sp!ts niet opgenomen.

Onder invloed van de conjuncturele teruggang en de terroristische aanslagen op 11 september 2001 daalde het totale advertentievolume van alle landelijke en regionale dagbladen tezamen met 7,5% ten opzichte van 2000. Deze daling manifesteerde zich in vrijwel alle categorieën.