SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
A.J. van Puijenbroek, voorzitter
Leeftijd: 54 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: directeur N.V. Exploitatiemaatschappij Van Puijenbroek
Commissariaten:

Media Groep Limburg B.V.

Eerste benoeming: 15 - 05 - 1975
Lopende termijn: 1999 - 2003
   
W.H. Charles, vice-voorzitter
Leeftijd: 68 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: voormalig directielid N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Commissariaten: Media Groep Limburg B.V.
Eerste benoeming: 15 - 06 - 1994
Lopende termijn: 1998 - 2002
   
J.A. Brewer-de Koster, secretaris
Leeftijd: 64 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 17 - 06 - 1992
Lopende termijn: 1998 - 2002
   
mr. W. Overmars
Leeftijd: 69 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Commissariaten: ABN Amro N.V., Bavaria N.V., PontEcen N.V.
Eerste benoeming: 05 - 06 - 1996
Lopende termijn: 2000 - 2004
   
prof. dr. W. van Voorden
Leeftijd: 59 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: voorzitter CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen) hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Commissariaten: Batenburg Beheer N.V., E.I.M. Groep B.V. (Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf)
Eerste benoeming: 04 - 06 - 1997
Lopende termijn: 2001 - 2005
   
ir. H.L. Weenen
Leeftijd: 57 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Eerste benoeming: 26 - 06 - 1980
Lopende termijn: 2000 - 2004