Onafhankelijkheidsverklaring

De directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf verklaren hiermede dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij het Fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam.

Directie N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

Amsterdam, maart 2001